Foto: unsplash/ Kelly Sikkema

Možno ste aj vy mali v škole spolužiaka, ktorý bol ľavákom.

Koľko ľavákov ste však počas svojho života stretli? Podľa vedcov tvoria ľaváci len 10 percent populácie. Prečo sa niekto narodí ako ľavák a prečo je ich v porovnaní s pravákmi tak málo?

Existujú desiatky teórií o tom, prečo sú ľudia ľaváci

Ako informuje štúdia publikovaná prostredníctvom časopisu PsychNet, ľaváci tvoria len 10 percent populácie. Ako však píše portál Science Times, vedcom sa stále nedarí vysvetliť, prečo je to tak. V priebehu desiatok rokov vzniklo mnoho teórií a hypotéz o tom, prečo ľaváci tvoria tak malú časť populácie, kým praváci tvoria veľkú väčšinu, ani jednu z nich sa však nepodarilo potvrdiť. Avšak vzhľadom na to, že v jednotlivých častiach sveta je množstvo ľavákov v populácii približne rovnaké, vedci sa nazdávajú, že za to môže do istej miery genetika. Niektorí dokonca považujú dominanciu ľavej ruky u jedinca za genetickú mutáciu.

Foto: unsplash

Ďalšia z teórií však tvrdí, že pravákov je viac následkom sociálnych vplyvov. Väčšina spoločenstva využíva ako dominantnú ruku preto, lebo je to tak jednoducho praktickejšie a prínosnejšie. Ako píše štúdia publikovaní prostredníctvom Journal of the Royal Society Interafce, čím je tvor viac spoločenský, tým je cennejšia schopnosť spolupráce, čo znamená, že je výhodné prispôsobiť sa napríklad aj v tom, ktorú ruku bude jedinec využívať ako dominantnú. Teória publikovaná v časopise Scientific American zas naznačuje, že to, či bude dominantná pravá alebo ľavá ruka, závisí od prepojenia dvoch hemisfér mozgu. Ak jedinec viac využíva ľavú hemisféru mozgu, práve tá hemisféra kontroluje reč, dominantnú ruku a jemnú motoriku jedinca.

Vedci stále nemajú jasnú odpoveď

Zdá sa teda, že čiastočne tu úlohu zohráva genetika, nie je však celou odpoveďou na to, prečo je niekto ľavákom a prečo je v populácii tak malé percento ľavákov oproti pravákom. Napríklad, ak sú ľaváci rodičia, je pravdepodobné, že budú ľaváci aj ich deti. Stále však existuje vysoká pravdepodobnosť, že rodičom, ktorí sú ľaváci, sa narodia deti, ktoré budú mať dominantnú pravú ruku, nie ľavú. Navyše, podľa niektorých vedcov môže úlohu zohrávať napríklad hladina estrogénu pri pôrode.

Foto: unspalsh

Vedci teda ešte stále nemajú jasnú odpoveď na to, prečo sa niektorí ľudia rodia ako ľaváci, iní ako praváci a prečo je v populácii isté percento ľudí, ktorí sú tzv. ambidextri, čo znamená, že dokážu rovnako šikovne používať obe ruky. Ako píše portál Rali, podľa psychologičky Charlotte Reznickovej ľaváci vo všeobecnosti vnímajú svet ináč, napríklad, vo svete plnom pravákov sú od útleho veku vystavovaní výzvam, vďaka čomu sú flexibilnejší a práve vďaka tomu sú aj viac nezávislí.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )