slavicsouvenirs.com

Slovanská kultúra, zvyky a tradície, to všetko sa v minulosti predávalo slovom. Vďaka tomu sa zachovali poznatky našich predkov až dodnes. Slovania, rovnako ako ľudia po...

Slovanská kultúra, zvyky a tradície, to všetko sa v minulosti predávalo slovom. Vďaka tomu sa zachovali poznatky našich predkov až dodnes. Slovania, rovnako ako ľudia po celom svete, dlho a ťažko dumali nad zákonitosťami prírody a keďže pre nich ostávali nepochopiteľné, pripisovali ich božským bytostiam. Na ich počesť usporadúvali rôzne rituály, božské slávnosti a obrady. Naša pradávna kultúra je nádherná, záhadná, v harmónii so všetkým živým… Chcete ju spoznať?

Slovanských bohov bolo naozaj neúrekom. Každá vetva uctievala rôznych BOGov. Bog znamená boh, bohatý. U Východných Slovanov to boli  Perún, Džabog, Chors, Smargl, Stribog a Mokoš. Tí západní zase Dažbog (Svarožič), Lada, Rod, Svarog, Perún, Morena a Veles. Svojich vlastných bohov mali aj Pobaltskí a Polabskí Slovania. Niektoré väčšie kmene mali aj „súkromných“ kmeňových bohov. My sa budeme podrobnejšie venovať tým našim slovenským a českým, teda božským bytostiam západnej vetvy našich spoločných predkov.

Dažbog

wikipedia.org
wikipedia.org

Boh slnka. Ako jeden z mála bol uctievaný všetkými vetvami Slovanov. Bol miláčikom verejnosti, krásny, obľúbený, aj keď ho niekedy znázorňovali so štyrmi hlavami, ktoré mali rôznu moc a mená : Jarilo (jarné slnko), Kupalo (letné), Svantovít (jesenné) a Koliad (zimné). Na jeho počesť sa vykonával na sviatok Paschy (Veľká Noc) významný obrad, a to maľovanie vajec, ktorý sa v strednej Európe zachoval až dodnes.

Lada-Matuška

slavorum.org
slavorum.org

Nazývaná aj Matka Sva, teda Veľká Nebeská Matka. Ide o ľúbiacu a nežnú Matku väčšiny svetlých Slovanských bohov a ochrankyňu všetkých kmeňov. Je taktiež bohyňou krásy a lásky. Ochraňuje rodiny a mladým párom prináša všetko, o čo na začiatku spoločného života žiadajú.

Rod

epika.org
epika.org

Boh Rod, označovaný ako Jediný. Ide o množstvenného Boha. Keď teda hovoríme o prastarých bohoch a o veľkých a múdrych predkoch, myslíme práve Rod. Je to boh ochranca, znázorňuje symbol pokrvného vzťahu a taktiež je symbolom plodnosti.

Svarog

pinterest.com
pinterest.com

Je to vrcholný boh, riadiaci tok života. Syn Roda, ktorý dostal povolenie svojho Otca stať sa najvyšším Slovanským Bohom. Ustanovil Nebeské zákony a je strážca Nebeského Viria (slovansko-árijskej nebeskej záhrady), v ktorej rastú všetky druhy stromov a rastlín. Všetkému živému na Zemi dodáva potrebnú energiu. Vo svojej kováčskej vyhni mal zostrojiť obrovský ohnivý kotúč (Slnko).

Perún

epika.org
epika.org

Ochranca všetkých vojakov, boh búrky a úrody, obranca zemí a rodu Svätorusov (Rusičov, Bielorusov, Estóncov, Litovcov, Lotyšov, Poliakov, Slovákov, Srbov atď). Pri svojej poslednej návšteve na Zemi daroval ľuďom Posvätné knihy (40 020 rokov). Jeho štvrtá návšteva má podľa legiend ukončiť nadvládu Temných síl.

Mara (Moréna)

innemedium.pl
innemedium.pl

Bohyňa zimy a noci, večného sna a večného života. Neukončieva ľudský život, ale dáva mu večnosť. Keď prichádza na Zem, príroda sa ukladá na pokojný zimný spánok. Na jar odchádza odpočívať do svojich ľadových príbytkov ďaleko na severe. Hádzanie Morény do rieky na prebudenie jari a oslavu konca jej nadvlády sa zachovalo v našich tradíciách až dodnes.

Veles

slavicsouvenirs.com
slavicsouvenirs.com

Ochranca pastierov a dobytka, ale aj ochranca západných Slovanov. Presadzuje spravodlivosť, čestnosť, múdrosť a zodpovednosť. Je jedným z najstarších bohov a pre niektoré kmene bol aj Bohom Podsvetia. Cez Nebeské brány do Slovanského raja (Bujan) prepúšťal iba tých, ktorí svoj život zasvätili ochrane svojho Rodu, spravodlivosti a čestnej práci.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )