foto: Canva

Overte si, či správne používate slová, ktoré sa do našej reči dostali z iných jazykov. Rozumiete dokonale tomu, aký je ich význam?

Už sa vám stalo, že ste sa s niekým rozprávali a nerozumeli ste pojmom, ktoré dotyčný používal aj napriek tomu, že nehovoril cudzím jazykom? Cudzie slová, alebo ak chcete, internacionalizmy, už sú bežnou súčasťou našej slovnej zásoby. Rozumiete im ale správne? A nepoužili ste ich niekedy presne naopak? To zistíte, ak si urobíte dnešný kvíz. 

Ak sa vám kvízovanie s nami páči, zahrajte si aj ďalšie z nich v našej kvízovej sekcii.

Najnovšie články