foto: Lukáš Grinaj

Na území našej krajiny tak registrujeme 1522 pozitívnych prípadov na nový koronavírus.

Počas nedele (31. 5.) pribudol na Slovensku 1 prípad nákazy novým koronavírusom. Celkovo tak Slovensko eviduje 1522 prípadov. Informuje o tom permanentný krízový štáb na internetovej stránke www.korona.gov.sk.

Doposiaľ sa vykonalo celkovo 172 875 testov, počas nedele sa ich spravilo 274. Celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1 368 ľudí, z toho za nedeľu zaznamenali 2 vyliečených.

Chorobe nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na Covid-19.

Oddnes môžu fungovať aj jasle či zariadenia školského stravovania

Od pondelka môžu fungovať aj zariadenia školského stravovania či zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, teda jasle, ale za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

Za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ak tak rozhodne zriaďovateľ môžu byť otvorené materské školy, materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach.

foto: TASR – František Iván

Ďalej tiež základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka, základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka a školské kluby detí.

Od začiatku júna môžu fungovať stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia, akými sú maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky, a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania, jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky.

Tiež prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šiestich rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, tiež ak tak rozhodne zriaďovateľ.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )