Foto: Unsplash

Ženy nemali po škole vytvorené priaznivé podmienky na materstvo.

Absolventky stredných a vysokých škôl budú mať nárok na materskú dávku zo Sociálnej poisťovne. Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia, ktoré je podmienkou pre priznanie materskej dávky, sa totiž bude od začiatku budúceho roka započítavať aj obdobie štúdia na strednej škole alebo vysokej škole, ak žena toto štúdium úspešne ukončila. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú dnes podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Novelu zákona predložila do NR SR trojica poslancov z klubu SaS Vladímíra Marcinková, Vladimír Ledecký a Tomáš Lehotský.

„Cieľom návrhu je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy,“ tvrdia liberáli.

Zlepšenie možností žien

Týmto opatrením sa podľa nich zlepšia možnosti žien na skĺbenie rodičovstva a pracovného života, obzvlášť pre skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien, ktoré vzhľadom na nemožnosť poberať materskú dávku po ukončení štúdia nemajú vytvorené priaznivé podmienky na materstvo.

Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má v súčasnosti nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Najnovšie články