Foto: Unsplash

Niektoré udalosti si naša pamäť môže uchovať nesprávne aj po pár sekundách.

Je prirodzené, že spomienky z dávnej minulosti si môže naša pamäť uchovať skreslene či nesprávne. To, čo sme zažili, ovplyvňuje naše vnímanie sveta a dokonca tiež krátkodobú pamäť. Výskum, na ktorý upozornil vo svojom článku The Guardian, sa zaoberá takzvanou ilúziou krátkodobej pamäte.

Fascinujúci fenomén

Ako uvádza autorka výskumu z Amsterdamskej univerzity, doktorka Marte Ottenová, ani v najkratšom čase nemusí byť naša pamäť úplne spoľahlivá. Spôsobovať to môžu naše očakávania, ktoré voči svetu a jeho fungovaniu máme. Tie dokážu skresľovať naše vnímanie už po pár sekundách. Ottenová sa s kolegami opierajú o starší výskum, počas ktorého sa ľudia pozerali na písmená a čísla, z ktorých niektoré boli premietnuté zrkadlovo. Aj napriek tejto skutočnosti skúmaní uviedli, že vidia symboly správne.

Foto: Unsplash

Spočiatku sa tieto chyby pripisovali tomu, že účastníci skrátka symboly videli zle, respektíve sa na nich poriadne nepozreli. Podľa všetkého ale ide o pamäťový efekt. Ľudia teda videli písmená a čísla správne, no po uložení do pamäte boli automaticky spracované tak, ako si to pamätáme z doby, keď sme ich učili.

Teórie potvrdili výskumom

Svoju teóriu o krátkodobej pamäti sa rozhodli výskumníci otestovať sami. Na viacerých experimentoch sa zúčastnilo 348 ľudí, ktorí boli skúmaní na podobnom princípe, aký opisovala doktorka Ottenová. Skúmaným boli premietané kruhy znakov, ktoré tvorilo 6-8 písmen, z toho bol vždy minimálne jeden znak otočený zrkadlovo. Po krátkom čase vedci zisťovali, čo respondenti videli a až 37 % skúmaných uviedlo, že sa pozeralo na správne písmená, aj keď to tak v skutočnosti nebolo.

Foto: Unsplash

Výskumníci naznačujú, že uvedené chyby rozhodne neboli spôsobené nepozornosťou a vnímaním, keďže samotné vnímanie by sa časom nemalo zhoršovať. Dôvodom bolá práve krátkodobá pamäť. Tím vedcov ďalej pokračuje a vysvetľuje, že pamäť bola oklamaná dlhodobou znalosťou abecedy, a teda takzvaným očakávaním respondentov. Tento princíp sa dá uplatniť na viaceré životné oblasti, ktoré krátkodobá pamäť ovplyvňuje. Fenomén tak dostal názov ilúzia krátkodobej pamäte.

Uložiť článok

Najnovšie články