zdroj: TENENET

Prichýlili sme desiatky tisíc ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.

Väčšina sa teší na návrat domov, sú tu však aj takí, ktorí prišli o všetko a na Slovensku chcú zostať. Pracovať, študovať, vychovávať deti a budovať spolu s nami našu krajinu. Veríme, že podporovaná integrácia utečencov slovenskej spoločnosti pomáha. Napríklad Michal z Odesy vidí potenciál ostať žiť, študovať a následne pracovať na Slovensku. Vojna ho donútila opustiť domovinu a preškrtla všetky životné plány. Túžba študovať ďalej bola však silná a tak za pár mesiacov zvládol základy slovenčiny a vďaka výborným známkam bol prijatý na STU v Bratislave. Je vďačný za nový život na Slovensku.

Prekonanie jazykovej bariéry, začlenenie sa na trh práce, adaptácia žiakov na základných, stredných a vysokých školách ako aj práca so stresom a negatívnymi emóciami sú otázkami, ktoré utečenci riešia v súčasnej dobe. Zvýšený záujem o poradenstvo v oblasti práce a vzdelávania ukazuje jasný trend. Odídenci z Ukrajiny, ktorí zostali na Slovensku, sa chcú stať plnohodnotnými členmi spoločnosti. A preto stabilizácia týchto ľudí a ich ďalšia adaptácia v krajine sú veľmi dôležité. „Som presvedčená o tom, že podporovaná integrácia utečencov slovenskej spoločnosti pomáha. Ku nám prišli tisícky vzdelaných a skúsených odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí dokážu a hlavné chcú byť prínosom pre krajinu. Potýkajú sa však s ťažkosťami a častokrát potrebujú psychologickú či psychosociálnu pomoc na to, aby prekonali psychické následky stresu po odchode z domoviny. Naše tímy pracujú dennodenne na tom, aby sa pomoci dostalo každému, kto o ňu požiada,“ dodáva Marcela Hajtmánková, programová manažérka OZ TENENET.

zdroj: TENENET

V rámci pomoci utečencom doteraz poskytli vyše 56 000 poradenstiev a zásahov, čo znamená, že sa v priemere pomohlo dva krát každému z tých, kto požiadal o dočasné útočisko v Bratislavskom kraji, kde OZ TENENET pôsobí. Poradenský tím tvorí 60 psychológov, sociálnych pracovníkov a pedagógov, pričom 36 z nich sú Ukrajinci. Pomáhajú vo veľkokapacitnom centre na Bottovej v Bratislave a tiež prostredníctvom mobilných tímov. Projekt vznikol vďaka finančnej podpore celosvetovej humanitárnej organizácie UNICEF a UNHCR. Viac informácií o neziskovej organizácií TENENET nájdete na www.tenenet.sk.

Najnovšie články