Vybrané obce si v priebehu budúceho roka vybudujú vodozádržné prvky v podobe vsakovacieho záhonu či zberného systému dažďovej vody, obnovia mokraď, vytvoria akvaponický systém chovu rýb a pestovania zeleniny.

Slovenské obce sa začínajú pripravovať na klimatické zmeny, v čom im pomôže aj program organizácie Živica s názvom Klíma nás spája. Komisia vybrala z prihlásených samospráv 25. Živica im prispeje na uskutočnenie modelových adaptačných opatrení, ktoré pomôžu inšpirovať aj ďalšie obce.

Ako informovala vo vyhlásení Petra Ježeková zo Živice, vybrané obce si v priebehu budúceho roka vybudujú vodozádržné prvky v podobe vsakovacieho záhonu či zberného systému dažďovej vody, obnovia mokraď, vytvoria prírode podobný systém chovu rýb a pestovania zeleniny alebo vybudujú zelené chodníky či dažďovú záhradu. Grant na jeden projekt dosahuje sumu 1 600 eur.

Starostovia už podľa Ježekovej mapujú vo svojich obciach miesta, ktoré sú najviac ohrozené extrémami počasia a plánujú vybudovanie konkrétnych adaptačných prvkov. „Po skúsenostiach z minulého roka sa podarilo navýšiť financie o viac ako polovicu, čo znamená, že sa obce môžu pustiť aj do náročnejších prvkov a väčších opatrení.

Záujem o projekt ukázal, že si obce vážia nielen možnosť získať finančné prostriedky, ale aj odborné znalosti a pomoc,“ povedala. Novinkou je spolupráca s miestnymi dobrovoľníkmi, ktorí budú do projektu zaangažovaní nielen fyzickou pomocou, ale budú aj vyškolení. Spoločne so zástupcami obce absolvujú trojdňové školenie vo vzdelávacom centre Živice Zaježová, na ktorom im odborníci pomôžu s naplánovaním adaptačných opatrení a upozornia ich na špecifiká a možné problémy ich projektov.

Klimatická zmena sa podľa Ježekovej čoraz častejšie skloňuje na globálnej, ale aj lokálnej úrovni. „Aj naše obce už pociťujú jej dopady v podobe dlhotrvajúceho sucha či letných horúčav. Globálne bol október najteplejší v histórii meraní a zástupcovia obcí preto začínajú brať dôležitosť lokálnych adaptačných opatrení vážne,“ konštatovala.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )