Foto: SITA/Branislav Bibel

Informuje o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Za október zaznamenalo Slovensko 429 úmrtí na koronavírus, hovoria októbrové štatistiky.

Ako ďalej píše ÚDZS, 218 obetí tvorili ženy, medzi nimi najmladšia vo veku 29 rokov, najstaršia 102 rokov. Mužov bolo 211, najmladší mal 32 rokov a najstarší 96 rokov.

Podiel nezaočkovaných je 85,78 percenta

Oboje dávky malo medzi obeťami 54 osôb, z toho mala najstaršia 102 rokov a najmladšia 51 rokov. Vekový priemer v tejto kategórii bol 76 rokov a priemerný čas od poslednej dávky vakcíny bol 6,3 mesiaca.

Medzi nezaočkovanými obeťami bolo 368 osôb, čo predstavuje 85,78 percenta z celkového počtu obetí s vekovým priemerom 74 rokov.

Foto: Unsplash

Prvú dávku malo 7 obetí, z toho najstaršia mala 90 rokov a najmladšia 65 rokov. Vekový priemer v tejto kategórii je 78 rokov a priemerný čas od poslednej dávky vakcíny bol 8,1 mesiaca.

Úrad ďalej upozorňuje na 71 ďalších úmrtí, pri ktorých nie sú schopní určiť podiel infekcie koronavírusu na smrti – z tohto počtu bolo 10 očkovaných (7 z toho oboma dávkami). Tieto prípady sa ale do štatistiky nepočítajú na základe iných veľmi ťažkých ochorení, na ktoré zomreli. Z tohto počtu bolo 85,92 percenta osôb neočkovaných s vekovým priemerom 72 rokov.

0
Uložiť článok
Komentovať