Ilustračná fotografia, Pixabay

Vedci skúmali DNA 50-tisíc ľudí žijúcich na oboch brehoch Atlantického oceánu.

Len krátko po vyvrcholení protestného hnutia Black Lives Matter vyvolaného smrťou Afroameričana Georga Floyda vychádza v prestížnom vedeckom žurnáli prelomová štúdia. Analyzuje rozmer transatlantického obchodovania s otrokmi a jeho hrozivé dôsledky v podobe nehumánneho zaobchádzania s ľuďmi, znásilňovania, zlých podmienok otrokov či dokonca akejsi riadenej reprodukcie.

V DNA obyvateľov amerických svetadielov ostáva dodnes hlboko zakorenený pozostatok z obdobia transatlantického obchodovania s otrokmi z Afriky, počas ktorého bolo do Nového sveta nútene premiestnených podľa odhadov viac ako 10 miliónov ľudí. Prepojením genetických údajov súčasných obyvateľov s historickými záznamami sa tímu odborníkov z akademického žurnálu Cell podarilo zmapovať desivý obraz otroctva, vrátane dôkazov o znásilňovaní či smrteľných chorobách, ktoré decimovali otrokov pracujúcich v neľudských podmienkach.

Vedci v novej štúdii analyzovali DNA viac ako 50-tisíc ľudí žijúcich na oboch brehoch Atlantického oceánu. Tie následne porovnávali s historickými záznamami o počtoch a pôvode otrokov pracujúcich na plantážach na amerických svetadieloch. Nová štúdia je tak podľa jej hlavného autora Michelettiho tou „najkomplexnejšou prácou mapujúcou transatlantický obchod s otrokmi“.

Foto: Micheletti et al./ The American Journal of Human Genetics

Gény zo Senegalu a Gambie boli vyhladené

Analýza DNA obyvateľov afrických krajín, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky a Karibskej oblasti podľa vedcov ukázala súlad s historickými záznamami o vývoze otrokov cez Atlantický oceán. Väčšina Afroameričanov má korene v Angole a Konžskej demokratickej republike, detailnejšia analýza však vedcom ukázala aj neočakávané prekvapenia.

V populácii Afroameričanov z USA napríklad ukazuje nadmerné zastúpenie genetický pôvod z Nigérie. To je podľa vedcov dôsledkom vnútrokontinentálneho obchodovania s otrokmi. Z oblasti dnešnej Nigérie boli totiž otroci nútene vyvážaní hlavne do Karibskej oblasti. Opačný trend analýza DNA ukázala pri hľadaní genómu s pôvodom v oblasti Senegalu a Gambie. Genetické prepojenie medzi dnešnými Afroameričanmi a obyvateľmi tohto regiónu bolo výrazne nižšie ako odborníci predpokladali na základe historických záznamov o počte otrokov z tohto regiónu.

„Ľudia zo Senegambie (hist. názov regiónu, pozn. red.) boli výbornými pestovateľmi ryže. V USA pracovali najčastejšie na ryžových plantážach, ktoré postihovali časté epidémie malárie. Tieto plantáže mali veľmi vysokú úmrtnosť, čo zrejme viedlo k zníženiu genetického zastúpenia Senegambie u dnešných Afroameričanov,“ vysvetľuje Micheletti.

Foto: Unknown author / Public domain

Úprava reprodukcie aj znásilňovanie

Nová analýza DNA ukazuje aj praktiky jednotlivých štátov a vlastníkov otrokov, ktoré pripomínajú snahy o akúsi riadenú reprodukciu. Podľa vedcov veľká časť otrokárov uprednostňovala zotročenie párov s potomkami alebo párov, ktoré v budúcnosti mohli mať deti za účelom udržania a rozširovania pracovnej sily. Segregácia obyvateľstva pokračovala v USA ešte dlho po zrušení otroctva, čo ešte umocnilo zachovanie pôvodného genómu afrických predkov dnešných Afroameričanov.

Opačná však bola situácia v Južnej Amerike, kde štáty podporovali po zrušení otroctva snahy o „riedenie“ afrického obyvateľstva. „Napríklad Brazília na začiatku 20. storočia prijala viaceré imigračné zákony, ktorých cieľom bolo priviesť do krajiny väčší počet Európanov, uzatvárať zväzky s obyvateľmi tmavšej pleti a znížiť tak podiel afrického obyvateľstva,“ vysvetľujú autori v tlačovej správe. Tento fakt je podľa odborníkov dôvodom, prečo je počet ľudí s viac ako 5 % africkým pôvodom v Južnej Amerike až päť násobne nižší ako v USA, napriek tomu, že do Južnej Ameriky prúdilo približne 70 % všetkých otrokov.

Foto: Pixabay

Analýza odhaľuje aj desivú prítomnosť pravdepodobného sexuálneho zneužívania žien – otrokýň. Napriek tomu, že muži tvorili väčšinu privezených otrokov, sú v genóme dnešných Afroameričanov vo väčšej miere zastúpené gény ženských otrokýň. Podľa vedcov ide okrem iného aj o dôsledok násilného znásilňovania žien s africkým pôvodom.

Vedci veria, že ich nová komplexná analýza nielenže pomôže pochopiť rozsah transatlantického obchodu s otrokmi, ale pomôže Afroameričanom pochopiť históriu ich vlastných koreňov. Okrem toho má analýza prispieť k porozumeniu významu afrického pôvodu na vytvorení dnešných moderných Amerík.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )