Foto: Horace Vernet, Public domain, via Wikimedia Commons

Vedci skúmali vzťah medzi výškou človeka a temnými osobnostnými črtami.

Odborníci sa už desaťročia zaoberajú otázkou, aký je súvis medzi fyzickým zjavom človeka a jeho osobnostnými charakteristikami. Najnovšia štúdia potvrdila to, o čom sa hovorí už nejaký čas. U nízkych mužov existuje vyššia pravdepodobnosť, že budú narcistickí a budú mať psychopatické tendencie.

Napoleonov komplex

Aj medzi hollywoodskymi hviezdami sa nájde hneď niekoľko mužov, ktorí sú nižší ako ich partnerky, napríklad Tom Holland či Joe Jonas. Ako ale informuje Mail Online, podľa odborníkov by si partnerky nízkych mužov mali dať pozor. Nová štúdia totiž potvrdila, že nižší muži majú tendenciu k narcizmu a psychopatii, aby budili dojem, že sú mocnejší.

Autorka štúdie Monika Kozłowska tvrdí, že muži, ktorí nie sú až tak impozantní, čo sa týka výšky, si to automaticky kompenzujú snahou byť impozantní po osobnostnej stránke. Od ľudí sa dožadujú rešpektu a chcú svoje partnerky ohúriť. V štúdii publikovanej v časopise Personality and Individual Differences sa vedkyňa zaoberá tzv. Napoleonovým komplexom.

Foto: MovieStillsDB

Ľudia, ktorí ním trpia, si svoju výšku kompenzujú dominantným a agresívnym prejavom. Komplex bol pomenovaný po Napoleonovi Bonapartem, ktorý údajne meral len niečo vyše 157 centimetrov. Jeho nepriatelia ho popisovali ako nahnevaného muža, ktorý bažil po moci.

Nízki muži dosahujú vyššie skóre v temnej triáde

U nízkych mužov sa podľa výskumníčky častejšie prejavuje temná triáda, teda psychopatia, Machiavellianizmus a narcizmus. Do výskumu sa zapojilo 367 mužov, ale aj žien, pričom ich úlohou bolo vyplniť dotazník. Jeho súčasťou boli otázky zamerané napríklad na to, či osoba manipuluje ľuďmi okolo seba, aby dosiahla svoj cieľ.

Foto: Jean Auguste Dominique Ingres, Public domain, via Wikimedia Commons

Každý z účastníkov mal zároveň udať svoju výšku a okomentovať, do akej miery je s ňou spokojný alebo nespokojný. Výsledky ukázali, že ženy aj muži, ktorí túžili byť vyšší, dosahovali vyššie skóre v temnej triáde. Avšak narcistické sklony boli badateľné najmä u nízkych mužov.

Podľa odborníkov za to môže pravdepodobne evolúcia. Nízki muži musia podľa hypotézy využívať iné metódy, ako svoj fyzický zjav, aby dosiahli to, čo chcú v partnerskom, ale aj v bežnom živote.

Najnovšie články