Ilustračné foto: Unsplash / TASR

V novele rozčlenili príspevok na bývanie na viac úrovní a zároveň zvýšili jeho sumu.

Nastavenie a výška príspevku na bývanie sa upraví. Vyplýva to z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi skupiny poslancov hnutia Sme rodina, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

„Predmetné opatrenia môžu v aktuálnej situácii čiastočne zmierniť nepriaznivé následky inflácie na najodkázanejšie skupiny obyvateľov,“ vysvetlili predkladatelia.

V novele rozčlenili príspevok na bývanie na viac úrovní a zároveň zvýšili jeho sumu, čím sa zvýši disponibilný príjem domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Zároveň sa zvýši počet týchto domácností.

Dočasne sa tiež upraví valorizačný mechanizmus pomoci v hmotnej núdzi. Predmetné sumy a koeficienty sa budú valorizovať už od 1. októbra 2023, nie až od 1. januára 2024.

„Cieľom návrhu je pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu, základného vybavenia a potrieb pre dieťa z dôvodu zvýšenej miery inflácie, ktorú spôsobili ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a taktiež vojnový konflikt na Ukrajine,“ priblížili predkladatelia.

Štát tak poskytne príspevok na bývanie v sume 83 eur mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom.

140,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s dvomi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvomi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

178,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s tromi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

216,70 eura mesačne, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

254,50 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Zvýši sa aj minimálny dôchodok

V nadväznosti na zvýšenie súm pomoci v hmotnej núdzi a v záujme zachovania účelu inštitútu minimálneho dôchodku sa opätovne nastavili jeho hodnoty odvodené od sumy životného minima.

Na základe doteraz dostupných údajov predkladatelia predpokladajú, že suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla bude 264,20 eura a suma pomoci v hmotnej núdzi pre jednotlivca, ktorý má nárok na dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie sa od 1. októbra zvýši na 262,30 eura.

Uložiť článok

Najnovšie články