Ilustračné foto: TASR - Jaroslav Novák / Unsplash

Je tu ďalší zaujímavý príspevok, o ktorom by ste mali vedieť.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webe informuje o viacerých príspevkoch, ktoré môžu občania získať. Jedným z nich je príspevok na vykonávanie absolventskej praxe. Už asi ako podľa názvu tušíte, týka sa mladých so záujmom o vykonávanie absolventskej praxe. Ako to už vždy býva, ak oň máte záujem, musíte splniť niekoľko podmienok. 

Účelom absolventskej praxe je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa. Ak je to presne váš prípad, čítajte ďalej, pretože od štátu môžete dostať peknú čiastku.

Ilustračná foto: Unsplash

Menej ako 26 rokov a bez pravidelne plateného zamestnania

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe sa týka konkrétne absolventa školy, ktorý má „menej ako 26 rokov a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie“, definuje ústredie práce.

Ak si chcete o príspevok zažiadať, musíte byť vedení v evidencii úradu práce aspoň mesiac. Následne je uhrádzaný počas výkonu absolventskej praxe a jeho výška je 234,42 eura. Môže byť však krátený, napríklad za dni voľna.

Sú tu isté povinnosti

Absolvent však musí spĺňať niekoľko povinností. Napríklad vykonávať túto prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom práce, sociálnych vecí a rodiny či uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe.

Takisto má svoje povinnosti aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, či zamestnávateľ. Nájdete ich vypísané na tomto odkaze aj spoločne so žiadosťou.

Uložiť článok

Najnovšie články