Ilustračná foto: Profimedia

Do ktorej skupiny ľudí patríte vy?

Využívanie blesku pri zhotovovaní fotografií mobilným telefónom už nie je veľmi obľúbené. Je to najmä z toho dôvodu, že v drvivej väčšine prípadov výsledná fotografia potrebuje dodatočné úpravy, najmä kvôli svietiacim očiam osôb na nej zvečnených. Žijú však aj ľudia, ktorí tento problém riešiť nemusia, pretože oči im na takto zhotovených fotkách načerveno nesvietia. Ako je to možné?

Viacerí to možno považujú za výhodu, opak je ale pravdou. Skutočne sa totiž môže stať, že niektorým ľuďom na fotografiách oči nesvietia a ide o abnormalitu, na ktorú sa nedávno pozrel aj web LAD Bible.

Keď oči načerveno nesvietia

To, že nám oči niekedy na fotografiách zasvietia, je dobré, pretože ide o signál dobre prekrvených očných ciev, teda zdravých očí.

Ilustračná foto: Profimedia

Niektorí jednotlivci si ale mohli všimnúť, že niekedy ich zreničky na fotkách červené nie sú. To sa dá vysvetliť mnohými spôsobmi a vo väčšine prípadov nejde o nič katastrofické. Napríklad sa objekt nepozeral v daný moment priamo do fotoaparátu, či žmurkol. Môže to byť ale aj bežnými stavmi, napríklad strabizmom alebo „po našom“ škúlením.

Nebezpečný retinoblastóm

Nesvietiace oči na fotkách ale môžu byť aj dôkazom o čosi nepríjemnejšej a vážnejšej diagnózy – retinoblastómu. Ide o vzácny typ rakoviny oka, ktorá trápi najmä menšie deti. Ovplyvňuje zadnú časť oka, teda sietnicu, ktorá vysiela signály do mozgu, aby pomáhala oku vidieť svet pred ním. Pochopiteľne, nejde o nič príjemné a ide o život ohrozujúcu diagnózu. Aj tá sa ale dá liečiť, pokiaľ je zistená včas. Ako si tento problém môžete uvedomiť?

Stačí si na fotografiách všimnúť biely, žltý, alebo čierny odraz na zreničkách. Prítomný môže byť na oboch, alebo aj len na jednom oku. Samozrejme, najlepšie bude, keď sa o akomkoľvek očnom probléme poradíte so svojím lekárom alebo špecialistom.

Podotknúť tiež treba, že môže ísť aj o iné ochorenia, napríklad šedý zákal, či oddelenú sietnicu, alebo o Coatsovu chorobu.

Uložiť článok

Najnovšie články