Foto: pixabay

Zmena v magnetických póloch Zeme mohla podľa vedcov spôsobiť vyhynutie neandertálcov.

Prispieť k tomu mala podľa odborníkov aj zmena v solárnej aktivity. Pred 42 000 rokmi tak mohla vzniknúť kataklizma, ktorá okrem iného okrem neandertálcov vyhubila aj austrálsku megafaunu.

Čo spôsobilo vyhubenie neandertálcov pred tisíckami rokov?

Ako informuje portál The Guardian, pred 42 000 rokmi došlo k výraznému poklesu solárnej aktivity, čo spolu s prepólovaním magnetických pólov Zeme mohlo spôsobiť vyhubenie megafauny. Zároveň to znamenalo koniec éry neandertálcov. Magnetické pole Zeme pôsobí ako ochranný štít proti kozmickému žiareniu. Avšak v čase, keď dochádza k prepólovaniu, ochranná funkcia poľa je výrazne oslabená.

Geomagentická udalosť známa ako exkurzia Laschamp však trvala viac ako 1 000 rokov. Počas predchádzajúcich výskumov sa nepodarilo nájsť jasné dôkazy o tom, že by udalosť nejak výrazne ovplyvnila život na Zemi. Teraz si však vedci myslia, že nízka solárna aktivita spolu s prepólovaním mohli k výrazným zmenám prispieť. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Science Mag, vtedajším obyvateľom Zeme sa mohlo zdať, že nastal koniec sveta.

Charles R. Knight, Public domain, via Wikimedia Commons

Obdobie pred 42 000 rokmi vedci pomenovali „Adamsov jav“, podľa autora Stopárovho sprievodcu galaxiou, Douglasa Adamsa. K novým záverom prišli vedci vďaka rádiokarbónovej analýze prstencov zo stromov kauri (damarovník južný), ktoré sa zachovali na Novom Zélande. Niektoré sú dokonca staršie ako 42 000 rokov. Vďaka moderným technológiám mohli vedci takpovediac sledovať zmeny, ktoré sa v tom čase diali v atmosfére, ako aj to, ako na život na Zemi vplývalo vesmírne žiarenie.

Hrozí nám niečo podobné v budúcnosti?

Následne vedci nové poznatky porovnali s informáciami z analýz stromov, ľadovcov či jazier, ktoré v priebehu rokov zhromaždili vedci po celom svete. Okrem toho, vedci vytvorili aj model, vďaka ktorému mohli otestovať, ako by teoreticky svet vyzeral, keby sa solárna aktivita znížila a magnetické pole Zeme by celkom zmizlo.

Vedci si myslia, že udalosť, ktorá sa odohrala pred 42 000 rokmi, mohla zapríčiniť výrazné zmeny v klíme, elektrické búrky a objaviť sa mohla aj farebná žiara. Podľa odborníkov sa v tom čase výrazne zväčšila ľadová pokrývky a zároveň došlo k úbytku megafauny.

Foto: unsplash

Okrem toho si vedci myslia, že práve v tom čase vznikli červené odtlačky dlaní, neandertálci sa červenou okrou zrejme chránili pred ultrafialovým žiarením. Zrejme v tomto období začali naši predkovia častejšie využívať aj jaskyne, kde sa ukrývali pred nepriaznivými podmienkami. Zároveň museli viac bojovať o zdroje obživy, čo mohlo napokon viesť z ich vyhubeniu. Ide však len o domnienky, ktoré zatiaľ nie je možné s istotou potvrdiť.

Za posledných 170 rokov sa magnetické pole Zeme oslabilo približne o 9 %. Je teda možné, že v budúcnosti opäť dôjde k podobnej udalosti, ako pred tisíckami rokov. Zmeny a následky však zrejme nebudú až také extrémne a zmiznutia magnetického poľa sa obávať nemusíme.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )