Kostol sv. Kataríny / Pavlína Morháčová

15. ročník súťaže Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn je vyhodnotený.

Medzinárodná porota počas dvoch dní hodnotila 160 prác v troch kategóriách a vybrala finalistov a víťazov, ktorých práce budú prezentované na jeseň 2018 na výstave na Fakulte architektúry STU a víťazi budú vyhlásení 12. 10. 2018 v Novej Cvernovke.

Monografia je spoločným dielom historikov a teoretikov dizajnu zo Slovenska a Čiech. (Design. Art Dizajn. / Marcel Benčík)

Národnú cenu za dizajn vyhlasujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V roku 2018 ide o 15. ročník, ktorý je zameraný na komunikačný dizajn, a do ktorého sa prihlásilo 252 prác. „Tento rok sme opäť potešení záujmom dizajnérok a dizajnérov i klientov o účasť v súťaži. Myslím, že je spôsobený aj tým, že sa stotožňujú s myšlienkou, že nejde iba o súťaž, ale hlavným zámerom je konfrontácia na výstave a možnosť propagovať svoju prácu pred verejnosťou. Kolektívna výstava aktuálnej tvorby takého rozsahu ako NCD je totiž pozoruhodnou výročnou udalosťou,“ hovorí riaditeľka SCD Mária Rišková.

Obalový dizajn pre edíciu ručne vyrobených čokolád zo slovenských surovín. (NAŠA Lyra / Michal Slovák)

Medzinárodné zhodnotenie

Hodnotenie prebieha v dvoch kolách: prvým online kolom hodnotenia prešlo 160 prác – 113 prác v kategórii Profesionálny dizajn, 34 prác v kategórii Študentský dizajn a 13 prác v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou. Práce v oboch kolách posudzovala medzinárodná porota v zložení Ayşegül İzer (TR), Juraj Blaško (SK), Marek Pistora (CZ), Kathrin Pokorny-Nagel (AT), Sven Lindhorst-Emme (DE), Tomasz Bierkowski (PL) a Eva Kašáková (SK).

Vizuálna identita k výstave diplomových prác študentov ateliéru Typolab na VŠVU v Bratislave prezentuje najlepšie práce na poli experimentu a typografie. (Štart je Cieľ / Tereza Maco)

„Vybrať zo 160 prác, ktoré postúpili z online hlasovania poroty, len to najlepšie na výstavu znamenalo neustále si pripomínať, čo národná cena za komunikačný dizajn vlastne je. Je to ukážka stavu, v akom sa nachádza slovenský grafický dizajn? Alebo je to výber špičkových prác, ktoré obstoja aj v medzinárodnom hodnotení? Porota, zložená zo zástupcov 6 krajín, sa zhodla v posudzovaní funkčnosti, kvality predvedenia, aktuálnosti či inovatívnosti zvoleného vizuálneho jazyka a pochopiteľnosti u konečného používateľa,“ približuje kritériá posudzovania predsedníčka poroty a kurátorka tohto ročníka dizajnérka Eva Kašáková.

Noviny o Prešove sa zaoberajú architektúrou, verejným priestorom, ale aj príbehmi, symbolmi a asociáciami, ktoré ponúka mesto (Ta Take Town / Kristína Šebejová)

Udelené ocenenia

Počas dvoch dní (18. a 19. júna) porota vybrala 87 prác, ktoré postupujú na výstavu finalistov a víťazov. Z toho je 58 prác z kategórie profesionálneho dizajnu, 22 študentských prác a 7 prác z kategórie Dizajn s pridanou hodnotou. Spomedzi postupujúcich prác porota vybrala a udelila nasledovné ceny:

  • Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn v kategórii Profesionálny dizajn – 3 ceny
  • Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn v kategórii Študentský dizajn – 1 cena
  • Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou – 1 cena
  • Cena poroty
  • V súťaži bude udelená aj Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn – Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu. Cenu udeľuje Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe odporúčania poroty a nominácie Slovenského centra dizajnu. Cena je určená pre osobnosť alebo organizáciu za výnimočný kultúrny a intelektuálny prínos v oblasti dizajnu.
Praktická kniha do každej domácnosti, ktorá atraktívnou a prehľadnou formou oboznamuje čitateľa s textom Ústavy Slovenskej republiky a základnými hodnotami, na ktorých stojí naša krajina. (Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky / Boris Meluš, Andrej Kolenčík)

Kurátorka Národnej ceny za dizajn Eva Kašáková zhŕňa niekoľko postrehov poroty: „V rámci kategórie profesionálny dizajn sa mi zdalo, že knižný dizajn bol tento rok zastúpený o čosi slabšie. Buď sa už bežný štandard zvýšil natoľko, že dizajnéri sami nemali pocit, že robia výnimočné knihy, alebo ich neprihlásili vo veľkom počte. Slabú účasť mali aj firemné identity a branding.“

Naopak študentské práce boli podľa poroty na veľmi vysokej úrovni: „Mali sme pocit, že študenti sa predháňajú v tom, kto bude mať dokonalejšiu sadzbu, väzbu knihy a podobne. Práce boli akoby málo „študentské“ – odvážne, experimentálne, drzé. Povzbudila by som preto študentov, aby sa nebáli posielať svoje projekty – bolo by určite prínosné ich ukázať verejnosti aj mimo prieskumov na umeleckých vysokých školách.“

Kategória Dizajn s pridanou hodnotou je ešte stále novinkou v súťaži. „Zaviedli sme ju minulý rok a hoci obsahuje menej projektov, myslím si, že reprezentuje významný trend v dizajne. Je možné, že o pár rokov nebude potrebná, že hodnoty, ktoré propaguje, budú úplne bežnou praxou. Nateraz však chceme zdôrazniť prácu dizajnérov, ktorá kladie na významné miesto spoločenskú alebo ekologickú zodpovednosť hlavne s ohľadom na budúcnosť,“ vysvetľuje Mária Rišková, riaditeľka SCD.

Najnovšie články