Foto: Dominik Sepp (cezaar.tv)

Bratislavská Stará tržnica bola v stredu večer miestom 17. ročníka vyhlásenia výsledkov Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR 2018.

Porota vyberala najlepšie diela v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér.

Ocenenie v kategórii Rodinné domy si odniesol Pavol Šiška za DuboDom v Svätom Jure, na projekte spolupracovali Peter Sálus a Michal Bažalík.

Niektoré domy sa chcú ukazovať, iné sa radšej skrývajú. DuboDom v kopci nad Svätým Jurom nájde len ten, kto pozná cestu. Jeho majiteľ, mladý vinár, si chcel nad vlastným vinohradom vytvoriť miesto pre oddych, odstrihnuté od sveta. Na kopec tak v spolupráci s architektom zasadil domček, ktorý absolútne splýva s prírodou. Dané je to už tým, že dispozíciu a rozmery určuje strom, na ktorom je „zavesený“. Pôdorys plánovanej drevostavby vopred neexistoval, určil ho až vybratý strom, slúžiaci ako nosný prvok. Detský sen o obývateľnom úkryte medzi konármi sa tak stal skutočnosťou. A to bez toho, aby bolo stromu akokoľvek ublížené. Nezvyčajný príbytok je obývateľný celoročne.

Foto: Dominik Sepp (cezaar.tv)
Foto: Dominik Sepp (cezaar.tv)

V kategórii Obnova a prestavba si ocenenie prevzal autorský tím Martin Jančok, Michal Janák a Eva Štrocholcová za obnovu Novej synagógy v Žiline.

Obnova žilinskej synagógy od Petra Behrensa, ktorú realizovalo štúdio Plural, je jedným z najjasnejších príkladov inteligentného pochopenia rekonštrukcie, s akými som sa stretol. História budovy je veľmi osobitá a výsledný vnútorný priestor naozaj pôsobivý. Počas svojho vývoja od synagógy cez kino a auditórium až k multifunkčnému priestoru si budova vždy zachovala svoju verejný charakter. Posledná renovácia trvala niekoľko rokov a bola realizovaná s veľmi malým množstvom peňazí, čo odporuje všeobecnému presvedčeniu, že ,,dobrá architektúra je drahá“.

Do spoločnosti formovanej mediálnym ošiaľom prináša svieži prístup. Biela farba je v ňom použitá ako manifest: jej prítomnosť je neprehliadnuteľná, napriek tomu zostáva neviditeľná.

Foto: Kathrine Thude, Daniela Dostálková (cezaar.tv)
Foto: Kathrine Thude, Daniela Dostálková (cezaar.tv)

Cenu v kategórii Exteriér získalo Námestie Centrum na Sídlisku III v Prešove dvojice autorov Irakli Eristavi a Pavol Šilla s prispením spolupráce Martina Jančoka.

„Námestie Centrum na Sídlisku III v Prešove od kancelárie zerozero je výsledkom jednoduchého a jednoznačného rozhodnutia, ktoré reaguje na existujúcu situáciu, prináša prehľadnosť a zeleň, na druhej strane nepriepustná spevnená plocha neprispieva k prirodzenému vsakovaniu vody. Napriek tomu však vytvára príjemné a funkčné miesto a ako jediný z prihlásených projektov v tomto ročníku prehliadky reaguje na tému sídlisk, v ktorých u nás žije viac ako polovica obyvateľov,“ povedala porotkyňa Miriam Lišková (architektka, Slovensko).

Foto: Daniela Sabová, Matúš Kička, Daniela Sabová, Pavol Šilla (cezaar.tv)
Foto: Daniela Sabová, Matúš Kička, Daniela Sabová, Pavol Šilla (cezaar.tv)

Objekty so zmiešanou funkciou v Trnave získali ocenenie v kategórii Bytové domy, autormi projektu sú Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Marián Stanislav, Viliam Zajíček, Zuzana Krejčířová, Elena Šoltésová a Jakub Španiel.

„Návšteva vnútro-bloku v Trnave bola pre porotu silným pozitívnym zážitkom. Jedná sa po všetkých stránkach o veľmi dobre spracovaný súbor budov. Priechodnosť, vnútorné námestie a funkčná rôznorodosť sú základné kvality, ktoré významom presahujú hranice miesta. Celý vnútro-blok sa od okolitého mesta neodčleňuje, ale obohacuje ho o nové služby a verejné priestory. Spracovaním remeselných detailov a použitím materiálov je dielo na vysokej úrovni. Funkčná náplň objektu je rozmanitá, od služieb reštaurácie, pekárne, kultúrnej sály, nájomných administratívnych priestorov až po bývanie. Práve vďaka tejto rôznorodosti vznikol jedinečný obytný súbor. Porota sa domnieva, že v oblasti obytných stavieb je tento príklad veľmi cenný, a že jeho ocenenie prispeje k tomu, aby podobný postup nebol v budúcnosti ojedinelý,“ povedal porotca Petr Hájek (architekt, Česká republika).

Foto: BoysPlayNice Photography (cezaar.tv)
Foto: BoysPlayNice Photography (cezaar.tv)

V kategórii Občianske a priemyselné budovy získal cenu projekt Mlynica Bratislava kolektívu autorov Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková a Tomáš Vrtek, spoluprácu na projekte mali Roman Žitňanský, Katarína Bergerová a Patrícia Botková.

„Suverénnou nomináciou sa tak stala konverzia priemyselného objektu z 60 rokov: Mlynica od ateliéru GUT GUT. Projekt, ktorý dokázal zachrániť pôvodnú priemyselnú stavbu a premeniť jej mohutnú štruktúru na plne užívateľný polyfunkčný objekt, využiteľný pre kultúrne podujatia, firemné prezentácie, administratívu, coworking a v malom rozsahu aj bývanie. Kontrast starého a nového a nezameniteľný charakter je už len podčiarknutý minimalistickým detailom, veľkorysým presvetlením a priestorom. Skvelá ukážka toho, ako sa dajú nevyužité priemyselné objekty revitalizovať s nepochybnou pridanou hodnotou,“ povedal porotca Pavol Mikolajčák (architekt, Taliansko).

Foto: BoysPlayNice (cezaar.tv)
Foto: BoysPlayNice (cezaar.tv)

Prízemný byt v Bratislave autorského tímu Tomáš Krištek, Laura Pastoreková a Ondrej Kurek získal Cenu v kategórii Interiér.

„Prízemný byt v blízkosti bratislavskej Kalvárie je prestavba, ktorá rešpektuje polohu, históriu stavby, lokalitu, funkciu aj rozpočet, pričom si zachováva svoju autentickosť. Byt priznaním betónového trámového stropu a protipožiarnych – akustických – dosiek získal nielen charakter loftového bytu, ale zvýšila sa aj jeho svetlá výška. Zachované a citlivo zrepasované pôvodné dvere boli doplnené nadsvetlíkmi. Prepojenie detskej a obytnej miestnosti otvorom v priečke pripomína priestor pre bar alebo bábkové divadlo, aj keď bol primárne koncipovaný ako prirodzené presvetlenie miestnosti. Do interiéru bol umiestnený aj nový bukový železničný podval, vyrobený za účelom interiérového prvku, ktorý odkazuje na pôvodnú bytovku pre pracovníkov železníc a slúži ako schod. Tento byt ukázal, že prízemie mestského bytu má svoje výhody, otvorenosť voči exteriéru navodzuje sociálnu dimenziu domu, podnecuje výmenu medzi vnútrajškom a vonkajškom, a vytvára priestor pre nový typ komunikácie. Ukázal dôležitosť emočného prepojenia tvorcov interiéru s jeho užívateľmi práve na príklade, keď sú to tí istí ľudia,“ povedal porotca Palo Macho (výtvarník, Slovensko).

Foto: Tomáš Krištek (cezaar.tv)
Foto: Tomáš Krištek (cezaar.tv)
Foto: Tomáš Krištek (cezaar.tv)
Foto: Tomáš Krištek (cezaar.tv)

Mimoriadne ocenenie Patrón architektúry za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, udelila Slovenská komora architektov iniciátorovi projektu Nemocnica budúcnosti v Martine, je ním Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine. Cenu verejnosti na základe hlasovania získala Obnova meštianskych domov v Trnave.

O udelení cien rozhodla medzinárodná porota, na čele ktorej bol architekt Pavel Nasadil z Českej republiky. V prvom kole porota vyberala z 85 prihlásených návrhov, do užšieho výberu sa dostalo 22 z nich. Úlohou ocenenia CE.ZA.AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej.

TASR, TS CE.ZA.A.R
Uložiť článok

Najnovšie články