Foto: unsplash

Dávajte pozor, aby ste nenaleteli.

Na Slovensku podniká vyše 70 nelegálnych cestovných kancelárií. Uviedol to na tlačovej konferencii Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a Letiska M. R. Štefánika v Bratislave prezident SACKA Roman Berkes.

SACKA vo svojej analýze konštatuje, že na Slovensku podniká viac ako 70 nelegálnych cestovných kancelárií – organizátorov zájazdov -, pod ktorými rozumieme rôzne fyzické osoby, živnostníkov a firmy bez oprávnenia na tento predmet poistenia a bez akejkoľvek ochrany pre prípad svojho úpadku,“ spresnil Berkes.

Upozornil, že každá cestovná kancelária bez výnimky, ktorá predáva svoje zájazdy konečným spotrebiteľom, musí byť zapísaná v zozname cestovných kancelárií, ktorý vedie Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Je to jediný dôveryhodný zoznam, ktorý poskytuje informácie o poistení cestovnej kancelárie.

Podľa slov ústrednej riaditeľky SOI Nadeždy Machútovej „úlohou dozoru nie je len ochrana spotrebiteľa, ale rovnako dôležité je aj odstraňovať nečestnú súťaž“. Aj preto sa rozhodli inšpektori v tomto období urobiť netypickú kontrolu, ktorá má skôr znaky informačnej kampane a má slúžiť na to, aby sa vyčistil trh.

Nelegálni organizátori sa môžu dopustiť neoprávneného podnikania

Významnou povinnosťou cestovných kancelárií je podľa Machútovej informovať orgán dozoru o všetkých podstatných údajoch o ich ochrane proti úpadku. Tieto informácie sú verejné a dohľadateľné v zozname cestovných kancelárií na webovej stránke www.soi.sk.

Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová doplnila, že nelegálni organizátori zájazdov sa môžu dopustiť aj neoprávneného podnikania, čo môže pri určitej intenzite napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu. „Popri tom sa však takýto organizátor môže dopustiť aj porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania,“ upozornila.

Predseda Klubu detských cestovných kancelárií SACKA Pavol Bobošík podčiarkol, že pobytové detské tábory, pri ktorých dochádza ku kombinácii služieb cestovného ruchu, sú zájazdom a každý, kto takéto zájazdy organizuje a predáva verejne, musí byť výhradne v postavení cestovnej kancelárie po splnení všeobecných a osobitných podmienok stanovených zákonom o živnostenskom podnikaní a zákonom o zájazdoch. Zo 17 subjektov, ktoré svoju ponuku detských táborov ponúkali verejne prostredníctvom platenej reklamy na sociálnych sieťach, nesplnil podľa neho ani jeden zo subjektov vyššie uvedené kritériá.

Za letisko chcem upozorniť na dôležitú skutočnosť týkajúcu sa meškania alebo prípadného zrušenia letov. Kompenzácie a všetky náhrady poskytujú cestujúcim letecké spoločnosti, s ktorými letia a u ktorých si zakúpili letenku, nie letiská. Nás sa prevažne z tohto nariadenia týka len poskytovanie občerstvenia a poprípade ubytovania v prípade meškania linky. A aj v týchto prípadoch poskytujeme len to, na čo nám letecký dopravca, ktorého linka mešká, dá autorizáciu,“ dodal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi.

Uložiť článok

Najnovšie články