foto: Pexels

Populácia mužov čelí naozaj vážnemu problému. Máme sa pripraviť na svet bez mužov?

Všetko nasvedčuje tomu, že muži to nemajú v dnešnej dobe na ružiach ustlané. Životaschopnosť mužských spermií z roka na rok klesá, neplodnosť je čoraz častejšie väčším problémov mužov než žien. Aby toho nebolo málo, veda prišla k ďalšiemu nelichotivému záveru. Chromozóm Y, ktorý je jediný zodpovedný za vznik mužského potomstva, pomaly ale isto mizne z chromozómovej sady.

Za všetko môže SRY gén, teda gén, ktorý determinuje pohlavie. Práve on určuje, či embryo bude mužského alebo ženského pohlavia. Mužské pohlavie je primárne určované prítomnosťou chromozómu Y. Akonáhle nie je prítomný v zygote, začne sa ďalej vyvíjať jedinec ženského pohlavia. Takže ženské pohlavie je určované dvojicou chromozómov XX, zatiaľ čo mužské pohlavie má v sebe dvojicu chromozómov XY.

V budúcnosti chromozóm Y načisto vymizne

National Human Genome Research Institute

Vedci zaznamenali dosť nemilý jav. Zistili, že chromozóm X sa neustále skracuje a zmenšuje. Ak to takto bude pokračovať, približne za 4,6 miliónov rokov zmizne úplne. Podľa vedcov je to normálne, príroda sa totiž to najprv zbavuje toho, čo nepotrebuje nutne k prežitiu. A pohlavná sústava patrí k sústavám, ktoré nepotrebujete primárne nevyhnutne na prežitie. Táto doba, kedy muži načisto vyhynú, sa zdá veľmi vzdialená, no z hľadiska dĺžky života na našej planéte, ktorá sa odhaduje na 3,5 miliardy rokov, je to predsa len krátke časové obdobie.

Kedysi však chromozóm Y nebol na tom až tak zle. Podľa výpočtov v dobe približne pred 166 miliónmi rokov bol rovnako dlhý, ako chromozóm X. Teraz vidíme, čo z neho ostalo. Jednou z hlavných príčin degenerácie tohto chromozómu je absencia rekombinácie. Chromozóm Y teda nevytvára nové kombinácie, čo je preňho obrovskou nevýhodou. Mužský chromozóm však zachraňujú palindrómy, sekvencie, ktoré prepisujú koncové časti chromozómu, čím čiastočne zabraňujú samotnej degradácii.

Nejasná budúcnosť silnejšieho pohlavia

Photo by Cristian Baron on Unsplash

Degenerácia chromozómu Y môže súvisieť aj s čoraz rozšírenejšou problematikou mužskej plodnosti. Podľa vedcov však aj u druhov, z ktorých sa načisto vytesnil chromozóm Y, budú stále potrební mužskí jedinci pri jedinečnom procese rozmnožovania. To sa však s najväčšou pravdepodobnosťou bude uskutočňovať len v skúmavke, pretože genetické inžinierstvo nahradí samotnú funkciu chromozómu Y.

Kým chromozóm Y z chromozómovej sady vymizne úplne, bude to trvať predsa len určitý čas. Dovtedy si môžeme užívať prítomnosť mužov na Zemi. Veď bez nich by tu bola nuda.

Pozri aj: Magnetické póly Zeme sa môžu čoskoro vymeniť, avšak ľudstvo na to vôbec nie je pripravené

iflscience.com
Príbehy
0
Komentovať (0)