Foto: pixabay.com

Nová štúdia tvrdí, že mikroplasty vo vode sú pre zdravie neškodné.

Dnes je už jasné, že znečistenie plastmi je všade – mikroplasty sú vo vzduchu, ktorý dýchame, v potrave, ktorú jeme a vo vode, ktorú pijeme. Doterajšie štúdie nám ukázali, že aj balená voda, ktorú si kupujeme v obchode obsahuje drobné čiastočky plastu. Na základe týchto výsledkov sa Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rozhodla preskúmať vplyv plastových mikročastíc na ľudské zdravie.

Článok pokračuje pod videom ↓
Foto: unsplash.com

Denník The Guardian infromuje o novej správe Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá uvádza, že obsah mikroplastov v pitnej vode sa síce neustále zvyšuje, no doposiaľ neexistuje rukolapný dôkaz o tom, že by pre ľudské zdravie predstavovali riziko.

Akokoľvek poburujúco môže táto nová správa pre niekoho znieť, nie je to konečné stanovisko. Orgán OSN varoval pred upokojením nad touto ‚pozitívnou‘ správou, pretože je potrebný ešte ďalší výskum na to, aby sme mohli lepšie pochopiť, ako sa mikroplasty šíria životným prostredím a aký majú vplyv na zdravie človeka.

Doterajšie výsledky hodnotenia plastov na ľudstvo nevyvoláva veľkú úľavu, nakoľko doterajšie štúdie nepostačujú pre vytvorenie konečného záveru a sú potrebné ďalšie rozsiahle štúdie.

Naliehavo potrebujeme vedieť viac o vplyve mikroplastov na zdravie ľudí, pretože sú všade – a to aj v našej pitnej vode,“ hovorí v správe riaditeľka WHO pre verejné zdravie Maria Neira. „Na základe obmedzených informácií, ktoré máme, sa zdá, že mikroplasty v pitnej vode nepredstavujú zdravotné riziko na súčasnej úrovni. Musíme sa však dozvedieť viac,“ dodáva.

Foto: pixabay.com

Samotný nedostatok údajov sťažuje vyvodenie akýchkoľvek konečných záverov. Mikroplastický výskum je dnes ešte len v plienkach, no výsledky zo správy WHO poukazujú na niektoré zaujímavé počiatočné vzorce.

Napríklad, doterajší prehľad zistil, že veľké častice plastu – zvyčajne nad 150 mikrometrov – majú tendenciu objavovať sa v pitnej vode menej často ako menšie častice. A niektoré z najmenších neboli dokonca väčšie ako 1 mikrometer.

Len preto, že v našej vode je prítomný plast, nemusí to nevyhnutne znamenať, že je škodlivý pre ľudské zdravie. Plastové polyméry sa všeobecne považujú za látky s nízkou toxicitou a počiatočné výsledky naznačujú, že črevná absorpcia týchto plastových mikročastíc je tiež veľmi nízka.

Avšak znepokojivé údaje o našej obrovskej spotrebe plastov vzbudil u verejnosti skutočné otázky a obavy. Ak mikroplasty môžu vstúpiť do čriev, existuje predsa potenciál, že sa z nich môžu uvoľňovať toxické alebo chemické látky a spôsobovať oxidačný stres alebo dokonca rakovinu.

Menšie častice by mohli potenciálne prechádzať stenami zažívacieho traktu človeka, kde by sa mohli akumulovať. Ale vedci sa domnievajú, že je nepravdepodobné, aby sa hromadili v škodlivých množstvách. O najmenších nanoplastoch (menej ako 1 mikrometre) nie je stále dosť informácií na to, aby bolo jasné, že majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí.

Foto: pixabay.com

V závere správy sa uvádza, že „na základe obmedzených dostupných dôkazov predstavujú chemické látky a mikrobiálne patogény spojené s mikroplastikami v pitnej vode malé riziko pre ľudské zdravie. Aj keď nie sú k dispozícii dostatočné informácie na vyvodenie pevných záverov o toxicite nanočastíc, žiadne spoľahlivé informácie nenaznačujú, že ide o problém.

Autori danej štúdie neodporúčajú rutinné monitorovanie mikroplastov v pitnej vode. Podľa nich by sa vynaložené prostriedky mohli využiť účinnejšie na odstraňovanie baktérií a vírusov, ktoré predstavujú omnoho väčšie a preukázateľné riziko. Pozornosť upriamujú na fakt, že viac ako 2 miliardy ľudí nemá prístup k nekontrolovanej pitnej vode.

Celkovým záverom správy je, že spotrebitelia by sa nemali príliš obávať,“ uviedol Bruce Gordon, jeden z autorov štúdie. Napriek tomu však nalieha na rozsiahlejší výskum.

S údajmi, ktoré máme, sme presvedčení, že riziko je nízke, ale nemôžeme presvedčivo povedať, že v budúcnosti nebude riziko. V žiadnom prípade nás to neznepokojuje.

Bez ohľadu na akékoľvek výsledky štúdií, to, čo môžeme robiť my – bez toho aby sme vedeli, či nám mikroplasty škodia alebo nie – je, že budeme obmedzovať vlastnú spotrebu plastov. Na Slovensku máme obrovské zásobárne pitnej vody, no musíme k nej pristupovať zodpovedne a nemali by sme sa spoliehať sa na žiadne štúdie.

Uložiť článok

Najnovšie články