Ilustračná foto: TASR/Unsplash

Mali platiť už od apríla, no nakoniec sa odkladajú o päť rokov.

Zmeny vo význame niektorých dopravných značiek, o ktorých sme vás informovali ešte začiatkom januára, by mohli začať platiť až od apríla 2029. Pôvodne mali vstúpiť do praxe od apríla tohto roka.

Predĺženie prechodného obdobia navrhuje Ministerstvo vnútra (MV) SR v novele vyhlášky o dopravnom značení, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rezort argumentuje potrebou vytvoriť väčší časový priestor na zosúladenie umiestnených značiek s novými pravidlami. Úpravy sa mali týkať najmä platnosti značiek o najvyššej dovolenej rýchlosti a zákaze predchádzania, ako aj o význame pozdĺžnej súvislej čiary.

Došlo by k nejasnostiam

„Vzhľadom na to, že zatiaľ nedošlo k prehodnoteniu a prípadnej úprave dopravných značiek, na mnohých miestach by došlo od 1. apríla 2024 k nejasnostiam vo význame a k nesprávnej aplikácii platnosti niektorých dopravných značiek. Ak do 31. marca 2029 nedôjde k prehodnoteniu a prípadnej úprave týchto značiek, od 1. apríla 2029 sa budú riadiť novou platnosťou a významom,“ vysvetlil rezort.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Z dôvodu absencie kompletných technických predpisov chce takisto ministerstvo do konca marca 2029 predĺžiť prechodné obdobie, v rámci ktorého možno umiestňovať priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami, a to vrátane ich obnovy v prípade napríklad porúch či nehôd.

Jedna zo zmien sa bude týkať tzv. regulačných značiek, ktoré na určitých úsekoch obmedzujú maximálnu povolenú rýchlosť. Kým v súčasnosti sú slovenskí motoristi zvyknutí, že takéto obmedzenie ruší napríklad križovatka, po novom to tak už nebude.

Viaceré zmeny

Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje,“ znie dopravný predpis.

Ďalšia zmena sa týka takzvaných žltých čiar, ktoré označujú zákaz zastavenia a zákaz státia z oboch strán čiary. Konkrétne súvislá žltá čiara znamená zákaz zastavenia aj státia, prerušovaná žltá čiara zákaz státia. Po novom by mali byť žltou farbou budú kreslené iba dočasné vodorovné dopravné značenia.

Najvyššia dovolená rýchlosť alebo zákaz predchádzania, vyplývajúce zo značky umiestnenej pri okraji cesty, by tak mali až do roku 2029 platiť najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou, alebo po začiatok obce. Podobne je zachovaná platnosť aj iných značiek špecifikovaných vo vyhláške.

Uložiť článok

Najnovšie články