Foto: unsplash/ Kat J

Veď to predsa nemôže až tak veľmi bolieť.

Toto je veta, ktorú ste niekedy možno počuli už aj vy. Vedeli ste však, že ženy sa s takýmto postojom stretávajú častejšie, ako muži? Aj keď je bolesť subjektívna a nemôžeme vedieť, ako ju prežíva ten druhý, radi zľahčujeme a myslíme si, že ten druhý to tak trochu preháňa.

Bolesť žien podceňujeme

To, akú bolesť prežíva človek, súdime zvyčajne napríklad podľa výrazu jeho tváre. Najnovšia štúdia publikovaná v časopise Journal of Pain však ukázala, že ak žena a muž prejavujú pociťovanú bolesť rovnako, fyzická bolesť u žien sa neberie tak seriózne, ako u mužov. Máme tendenciu myslieť si, že ženy jednoducho preháňajú, píše portál Science Alert.

Štúdia porovnávala, ako hodnotíme pociťovanú bolesť ramena u mužov a u žien. Výsledky boli zarážajúce, ukázalo sa totiž, že vo väčšine prípadov intenzitu bolesti u žien podceňujeme. Okrem toho, vo väčšine prípadov pozorovatelia ženám odporúčali liečbu za pomoci psychoterapie.

Foto: unsplash

Výsledky boli rovnaké bez ohľadu na to, či účastníci výskumu pozorovali ľudí v klinickom prostredí, ktorí naozaj trpeli, alebo ľudí, ktorí bolesť len predstierali. V rámci experimentu totiž vedci 50 účastníkom výskumu ukázali krátke video, na ktorom bol človek v očividnej agónii kvôli chronickej bolesti ramena. Účastníci mali následne na škále od 0 (vôbec žiadna bolesť) do 100 (maximálne utrpenie) ohodnotiť, akú mieru bolesti podľa nich pociťujú muži a ženy na videu. Mužom prisudzovali ľudia v priemere o 2 body viac, ako ženám.

Sú zdravotníci v hodnotení lepší?

Do druhej časti experimentu sa zapojilo 197 ľudí, medzi nimi aj niekoľko zdravotníkov, ale aj ľudia, ktorí sami trpia chronickými bolesťami. Účastníkom boli opäť prezentované krátke videá a boli požiadaní, aby bolesť ľudí na videu ohodnotili na škále od 0 do 100. Výskumníci okrem toho kládli účastníkom výskum otázky týkajúce sa toho, akú liečbu by pacientovi odporúčali.

Foto: unsplash

Jedným z najvýraznejších prejavov bolesti sú zvyčajne výrazy tváre. Väčšina z nás poľahky dokáže odhadnúť, kedy druhého človeka niečo bolí. Napriek tomu však máme tendenciu myslieť si, že ženy sú na bolesť citlivejšie alebo na ňu reagujú prehnane. Na druhej strane, predpokladáme, že muži majú vyšší prah bolesti a zvládajú ju lepšie v porovnaní so ženami.

Rodové role nás výrazne ovplyvňujú

Výsledky štúdií sa však neraz rozchádzajú. Napríklad, jedna zo starších štúdií ukázala, že ženy sa neboja dať najavo a hovoriť o tom, keď ich niečo bolí. Vedci došli k záveru, že ženy zrejme pociťujú bolesti viac a dostávajú aj viac liekov utlmujúcich bolesť. Ďalšie štúdie zas ukazujú, že o ženách prevláda názor, že to pri popisovaní bolesti preháňajú a zveličujú. Následkom toho sa výrazy tváre žien nepovažujú za dostatočný dôkaz skutočnej bolesti a lekári im predpisujú lieky proti bolesti menej často ako mužom.

Predsudky máme dokonca aj v prípade, ak sa výrazy tváre muža a ženy pri pociťovaní bolesti nelíšia. Prekážku v tomto prípade zohrávajú aj vlastnosti, ktoré pripisujeme obom rodovým rolám. Muži sú považovaní za tých tvrdších, ktorí o svojej bolesti nehovoria, aj keď je intenzívna. Na druhej strane, ženy sú považované za nežné, citlivé a slabšie pohlavie, ktoré o všetkom hovorí až príliš. Zdá sa teda, že pri posudzovaní pocitov a emócií berieme ohľad skôr na rodové role, ako napríklad na výrazy tváre.

0
Uložiť článok
Komentovať