Foto: Facebook.com (Nosene)

NOSE­NE je uni­kát­ny pro­jekt, kto­rý kva­lit­ným pou­ži­tým oble­če­ním boju­je pro­ti fast fas­hi­on a zby­toč­né­mu odpa­du.

Nosene vzniklo ako koncept Katky Hutyrovej a Jakuba Ptačina začiatkom roku 2016. Ich cieľom bolo vytvoriť second hand, ktorý by bol štýlový a neodradil ľudí na prvý pohľad.

“Inšpirácia prišla v momente, keď sme si obaja uvedomili, že nám chýba second hand, kam sa ľudia nebudú hanbiť chodiť a dokonca sa tam radi vrátia. Chceli sme priniesť protiváhu bežným sekáčom, kde je tovar nahádzaný s nie veľmi príjemnou vôňou. Samozrejme nájdu sa výnimky a sami sa sem-tam radi „pohrabeme“ aj v bežnom sekáči. U nás to však chceme mať inak. Snažíme sa ľuďom ukázať, že nie vždy to tak musí byť a za nakupovanie v sekáčoch sa už nikto nemusí hanbiť,” povedala Katka Hutyrová pre StartItUp.

Základom filozofie Nosene je udržateľná móda. Fast fashion sa stáva čoraz väčším problémom a hromady takmer nepoužitého vyhodeného oblečenia rastú každým dňom. Na Slovensku sa o tomto probléme začína hovoriť, a svoju zásluhu na tom má bezpochyby aj Nosene.

„O tému udržateľnej som sa začala zaujímať, najmä po udalostiach v Bangladéši, ktoré sa odohrali v roku 2013. Fast fashion alebo rýchla móda spôsobuje, že módny priemysel produkuje odpad, ktorý končí v mnohých prípadoch na skládkach, kde sa roky rozkladá. Mnohokrát pritom ide o oblečenie, ktoré bolo oblečené iba párkrát, niekedy sú to i úplne nové, nevyužité veci,“ povedala Katka Hutyrová pre StartItUp.

Z každého kúsku, ktorý sa im do predajne dostane, sa snažia vyťažiť maximum. Takže aj keď niektoré nie sú priamo použiteľné, tím Nosene ich zručne prešije v rámci kolekcie Renewals.

Za posledný rok sa z tohto unikátneho sekáča stal známy pojem a okrem bratislavskej prevádzky už otvorili obchod aj v Banskej Bystrici.

Nosene má okrem ekologického aj charitatívny rozmer. Z každého predaného kúsku ide 15% na pomoc združeniam My mamy, OZ Divé maky a Pes v núdzi. Spolu za rok týmto charitám odviedli viac ako 10 tisíc eur. Boli ocenení aj cenou Via Bona 2016.

Nosene u nás vytvára protiváhu klasickým reťazcom a čo je najdôležitejšie, podporuje spoločenskú diskusiu o probléme udržateľnej módy. Nie je to o bojkote veľkých reťazcov, skôr o tlaku na to, aby zlepšili svoj prístup ku udržateľnosti vlastných produktov. My tomuto kvalitnému sekáču držíme palce aj v ďalších rokoch.

Pozri aj: Rusko by zabralo skoro polovicu Mesiaca. Ako by vyzeralo Slovensko či iné štáty sveta, keby sa nachádzali na Mesiaci?

Startitup.sk