Foto: Pixabay, Archív TASR

Saudská Arábia patrí k najkontroverznejším a najkontrastnejším krajinám sveta.

Patrí k najkontroverznejším a najkontrastnejším krajinám na svete. Uprostred horúcej a vyprahnutej púšte vyrástla vďaka čiernemu zlatu jedna z najbohatších krajín sveta. To všetko sa udialo tam, kde pred mnohými storočiami v obchodníckych oázach prorok Mohamed šíril svoje učenie.

Saudská Arábia sa rozkladá takmer na celom Arabskom polostrove. Tradične moslimská krajina patrí k aktuálne hospodársky najvýznamnejším krajinám sveta. Pre moslimov je navyše krajina najvýznamnejším centrom ich vierovyznania. Okrem toho je Saudská Arábia často kritizovaná za porušovanie ľudských práv či pre západný svet až kontroverzné dodržiavanie tých najkonzervatívnejších pravidiel Islamu. Koľko toho o tejto krajine viete?

Mekka a Medina

Tu Islam vznikol a tu dodnes mieria každoročne milióny moslimov na splnenie jedného z pilierov Islamu nazývaného Hadždž. Okrem toho že Mekka a Medina patria k najväčším mestám Saudskej Arábie sú aj najposvätenejšími mestami celého Islamu. Korán moslimom prikazuje púť do Mekky aspoň raz za život. V Medine zas mieria za hrobom proroka Mohameda.

Mekka, foto: Archív TASR

Ropné kráľovstvo

Ropa je pre Saudskú Arábiu všetkým. Nebyť čierneho zlata vo svete 21. storočia by sa krajina s najväčšou pravdepodobnosťou pridala k iným výrazne chudobnejším krajinám Blízkeho východu. Saudská Arábia však disponuje druhými najväčším ložiskami ropy vo svete a na rovnakom mieste sa nachádza aj rebríčku jej produkcie. Čo sa vývozu a predaja ropy týka, Saudská Arábia nemá vo svete konkurenciu. A práve vďaka tomu má krajina aktuálne celosvetový hospodársky význam. Čo sa však s ekonomikou Saudskej Arábie stane po vyčerpaní zásob alebo prechodu spoločnosti na nefosílne zdroje energií, je stále veľkou záhadou.

Šaría

Saudská Arábia patrí k najkonzervatívnejším moslimským krajinám. Jednou z príčin je práve dôkladné dodržiavanie Šaríe, ktoré je mnohokrát v rozpore s hodnotami vyspelého sveta 21. storočia. Zjednodušene povedané je Šaría praktickým výkladom Koránu. Pozostáva zo súboru pravidiel a nariadení, ktoré majú moslimovia dodržiavať. Čo však mnoho ľudí nevie, Šaría sa venuje aj politickým témam, ekonómii, rodinným vzťahom či sexualite. Nejde teda len o súbor neľudských trestov, ktoré má „islamské právo Šaría“ definovať, ako je mnohokrát mylne interpretované. Šaría ich však samozrejme obsahuje, ako uvedieme v nasledujúcich odstavcoch.

Diskriminácia žien

Ešte začiatkom tohto desaťročia nemali ženy v Saudskej Arábii volebné právo, len minulý rok získali možnosť šoférovať automobily. Saudská Arábia dlhodobo patrí na chvost celosvetového rebríčka krajín skúmajúci rodovú rovnosť v spoločnosti a vďačí za to práve Šaríi. Tá ženy definuje ako osobu podriadenú mužovi a veľmi zjednodušene je považovaná len za „polovicu muža“.  Krajina sa však aj v tomto smere posúva, pravda, priam slimačím tempom. Pozitívnu štatistiku ale poskytuje aspoň vzdelanie. Ženy v Saudskej Arábii patria k najvzdelanejším v celom moslimskom svete a dokonca v dosiahnutom vzdelaní prečíslujú aj mužov.

Saudská Arábia už povoľuje šoférovať aj ženám, foto: Archív TASR

Ľudské práva

Rovnako ako v rodovej rovnosti patrí Saudská Arábia na koniec rebríčka dodržiavania základných ľudských práv. A príčina je opäť rovnaká a teda dodržiavanie starovekého výkladu Koránu Šaría. Okrem diskriminácie žien sú v Saudskej Arábii bežné telesné tresty ako bičovanie, ukameňovanie či odťatie ruky. Ničím výnimočným nie je ani trest smrti, ktorý sa navyše často praktizuje pre kresťanský svet kontroverznou metódou a to ukrižovaním. Z posledných odsekov je teda jasné, že najvýraznejším spoločenským problémom v krajine je teda silne ukotvený konzervatívny Islam neschopný prejsť aspoň čiastočnou reformáciou.

Krajina bez riek

Arabská púšť pokrýva väčšinu Arabského polostrova. A väčšinu Arabského polostrova zaberá Saudská Arábia. V dôsledku toho je Saudská Arábia najväčšou krajinou sveta bez jedinej celoročnej rieky. Prirodzeným zdrojom vody a vlahy sú preto tzv. vádí, údolia vyhĺbené vodou uprostred púšte, ktoré sú však počas väčšiny roka úplne suché. Napĺňajú sa len po výdatných dažďoch, ktoré prichádzajú počas zimných a najmä jarných mesiacov.

Foto: Unsplash

Problémy s vodou

Nedostatok zrážok, absencia trvalých vodných tokov a vysoké teploty, ktoré počas leta nie zriedka prekonávajú hranicu 50 °C, sú vstupnými faktormi azda najväčšieho problému Saudskej Arábie, ktorým je akútny nedostatok vody. Z prirodzených povrchových zdrojov pochádza približne 10% vody v krajine a aj to najmä v hornatých juhozápadných regiónoch. Polovica vody pochádza z odsoľovania tej morskej a približne 40% z neveľkých zásob podzemných vôd. Saudská Arábia sa tak s čoraz výraznejšími dôsledkami klimatickej zmeny ocitá pred obrovským problémom, ktorý bude musieť v priebehu nasledujúcich desaťročí donútená vyriešiť.

Jeddah Tower

Symbolizuje podstatu fungovania Saudskej Arábie. Aj krajina uprostred nehostinnej púšte je schopná veľkých vecí ak vďaka zásobám ropy patrí k najbohatším krajinám sveta. Napríklad postaviť najvyššiu budovu sveta, ktorou Jeddah Tower už v roku 2021 aspoň na nejaký čas bude. Jeddah Tower rastie v rovnomennom meste (sl. Džidda) a po dokončený bude mať viac ako 1000 metrov a 167 poschodí.

Jeddah Tower na začiatku roka 2019, foto: Yasser Bakhsh [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons