Slovensko je veľmi pekná a rozmanitá zem. Je to náš domov, miesto kde žijeme. Koľko toho však vieme o našej rodnej zemi? Skúste sa...

Slovensko je veľmi pekná a rozmanitá zem. Je to náš domov, miesto kde žijeme. Koľko toho však vieme o našej rodnej zemi? Skúste sa otestovať, svoje výsledky napíšte do komentáru!

1. Ktoré z týchto slov je vytvorené odvodzovaním?
a) Nástroj
b) Prírodoveda
c) Jazykoveda
d) Výtvarná výchova

 2. Ktorý z týchto slovných druhov patrí pod ohybné?

a) Slovesá
b) Spojky
c) Predložky
d) Príslovky

3. Kto režíroval film Kapitán Dabač?
a) Vladimír Mináč
b) Paľo Bielik
c) Juraj Jakubisko
d) Martin Šulík

4. Čo znamená slovo flinta?
a) Hruška
b) Puška
c) Strecha
d) Posteľ

5. Kto získal prvú medailu v novej histórii samostatnej Slovenskej republiky?
a) Martina Jašicová
b) Jozef Gönci
c) Jozef Pribilinec
d) Miloš Mečíř

6. Koľko medailí získala slovenská výprava na OH v Pekingu (2008)?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 4

7. Od kedy sa na Slovensku platí eurom?
a) od roku 2007
b) od roku 2008
c) od roku 2009
d) od roku 2006

8. Ktoré Slovenské mesto má prívlastok mesto módy?
a) Žilina
b) Bratislava
c) Poprad
d) Trenčín

9. Kde bol obesený slovenský zbojník Jánošík?
a) Trnava
b) Nitra
c) Liptovský Mikuláš
d) Rožňava
C

10. Čoho zanietený fanúšik bol Jaro Filip?
a) Futbal
b) Internet
c) Televízia
d) Rádio


Správne odpovede:
1. a, 2. a, 3. b, 4. b, 5. b, 6.b, 7. c, 8. d, 9. c, 10. b

Koľko ste mali bodov? Svoje výsledky prosím napíšte do komentáru.

Ak sa vám páčil kvíz a chceli by ste si otestovať viac svojich vedomostí, vyskúšajte aplikáciu Slovensko kvíz, ktorá je úplne zdarma.

slovenskokviz

Otestujte si svoje vedomosti aj v predošlej časti.

Uložiť článok

Najnovšie články