Foto: TASR - Milan Kapusta

PCR testy mali uhrádzať rodičia.

Pred nástupom na letný pobytový tábor sa musia deti preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19. Ten uhradí dvakrát mesačne zdravotná poisťovňa. TASR o tom informovali všetky tri zdravotné poisťovne.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu neplatí pre deti do 10 rokov, zaočkované osoby a osoby, ktoré toto ochorenie prekonali. Žiadosti možno vyplniť cez webovú stránku www.korona.gov.sk, potrebné je aj zadať dátum nástupu do tábora.

Deťom pridelia miesto na otestovanie najbližšie k ich bydlisku. Pozvanie na testovanie by malo byť zaslané tri dni pred začiatkom pobytu, aby deti boli otestované včas a mali výsledky testov v rukách pri nástupe do tábora.

Pri nástupe do tábora musia všetci účastníci, teda deti aj osoby, ktoré zabezpečujú ich priebeh, mať negatívny výsledok PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín od doručenia výsledku. Pri letných pobytových táboroch ide o organizované pobyty najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.