Foto: Unsplash

Iný výsledok sa v podstate ani neočakával.

Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v stredajšom hlasovaní tri novely z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Valáška. Dvomi návrhmi noviel Trestného zákona chcel prispieť k dekriminalizácii marihuany a redefinovať skutok znásilnenia. V novele zákona o sociálnom poistení navrhoval upraviť odvody do dôchodku najmä pre ženy, ktoré sa starajú o dieťa.

Miernejšie tresty

Valášek navrhoval zrušiť tresty za marihuanu pre vlastnú spotrebu do výšky 60-násobku obvyklej jednorazovej dávky. V ďalšom návrhu novely Trestného zákona chcel zmeniť súčasnú definíciu znásilnenia tak, aby sa každá forma sexuálneho styku alebo iná sexuálna aktivita, ku ktorým došlo bez súhlasu zúčastnených osôb, považovali za znásilnenie.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková však navrhuje zmenu trestného zákona. Zdôraznila, že návrhom nedochádza k dekriminalizácii či legalizácii drog. Za prechovávanie marihuany v množstve do jedného gramu by sa už po novom neukladal trest odňatia slobody, ale niektorý z alternatívnych trestov.

Ilustračná foto: Unsplash

“Účelom je minimalizovať negatívne dosahy na spoločenské uplatnenie spravidla mladistvých prvopáchateľov spôsobené aj viacročným zápisom v registri trestov,” vysvetlila ministerka. Cieľom novely je rozlišovať trestanie užívateľov drog od ich výrobcov a dílerov.

Návrh zákona už neráta s trestom odňatia slobody ako s univerzálnym trestom. Za vybrané trestné činy bude môcť súd ukladať iba tresty nespojené s odňatím slobody. “Takéto alternatívne bude môcť súd ukladať pri držbe marihuany v nepatrnom množstve alebo pri ohováraní,” spresnila Kolíková. Novela ráta s odňatím slobody, ak by sa alternatívny trest nedodržiaval.

Neprešiel ani zákon o znásilnení

Chcel tiež upraviť trestnú sadzbu, ktorá sa mala líšiť podľa spôsobu, akým bolo znásilnenie vykonané. Navrhoval aj zjednotenie dvoch paragrafov, čo by umožnilo zadefinovať novú samostatnú skutkovú podstatu prečinu sexuálneho obťažovania.

Ilustračná foto: Pexels

V novele zákona o sociálnom poistení chcel poslanec zaviesť mechanizmus zdieľania dôchodkových práv pre osoby, ktoré sa spoločne starajú o výchovu a realizujú starostlivosť o nezaopatrené dieťa.

Novelou tiež chcel Valášek dosiahnuť “zabezpečenie výkonu ústavne garantovaného práva na neznižovanie dôchodkových nárokov počas obdobia starostlivosti o dieťa”. Novela mala zaviesť nové nastavenia vymeriavacieho základu pre platenie príspevkov na dôchodkové poistenie.

Osoba by mala vymeriavací základ zhodný s vymeriavacím základom, z ktorého jej bola vypočítaná dávka materskej, minimálne však na súčasne platnej úrovni vo výške 60 % všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov. Ani tento návrh poslanci neschválili.

0
Uložiť článok
Komentovať