Foto: Archív TASR

Slovenský štát vznikol presne pred 81 rokmi.

Mesiace pred druhou svetovou vojnou priniesli množstvo udalostí. Okrem iného aj zánik spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý sa rozdelil na dve samostatné časti. České krajiny ostali priamo pod správou nacistického Nemecka vo forme protektorátu, na Slovensku vznikol samostatný štát. Mal prvky fašizmu, priamo podliehal Hitlerovi a neváhal segregovať a neskôr aj vyvážať židovské obyvateľstvo. Koľko toho o Slovenskom štáte viete? 

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

Slovenský štát vznikol presne pred 81 rokmi 14. marca 1939. Kedy prestal existovať?

Archív TASR

Slovenský štát prestal formálne existovať už 3. mája po oslobodení celého územia Sovietskym zväzom. Vláda však kapituláciu oficiálne zložila až 8. mája.

Vzniku Slovenského štátu predchádzali tri významné udalosti, ktoré ovplyvnili situáciu v strednej Európe. Bola medzi nimi aj Mníchovská dohoda. V ktorom mesiaci roku 1938 bola podpísaná?

Archív TASR

Po prijatí Mníchovskej dohody muselo Československo nacistickému Nemecku odstúpiť rozsiahle územia. Išlo o jednu z hlavných udalostí, ktoré predpísali dejiny najbližších rokov.

Deň pred vznikom Slovenského štátu sa Jozef Tiso stretol s Adolfom Hitlerom. Kde sa to udialo?

Archív TASR

Adolf Hitler mal na Jozefa Tisa tlačiť aby vyhlásil samostatnosť. Na druhý deň tak samostatný Slovenský štát, ktorý bol však akýmsi hospodárskym aj politickým satelitom Nemecka.

Ktoré z týchto miest nebolo súčasťou Slovenského štátu?

Archív TASR

Košice Slovenskému štátu nepatrili, boli súčasťou Maďarska. Československo mesto stratilo po Viedenskej arbitráži.

Počas obdobia existencie Slovenského štátu na našom území existovala jediná oficiálne existujúca politická strana. Ako sa nazývala?

Archív TASR

Pred vznikom republiky boli prakticky všetky významné politické strany začlenené do HSĽS. Ostatné, napríklad komunistická, boli rozpustené.

Akou menou sa platilo počas existencie Slovenského štátu?

Archív TASR

Slovenská koruna existovala už počas Slovenského štátu.

Slovenský štát viedol vojenské operácie už v marci 1939, niekoľko mesiacov pred začatím druhej svetovej vojny. S ktorým štátom viedol tzv. Malú vojnu?

Archív TASR

Malá vojna trvala len niekoľko dní. Všetko začalo útokom maďarských vojsk na východ krajiny, Slovensko po konflikte prišlo o ďalšie územia.

Jediným prezidentom Slovenského štátu bol Jozef Tiso. Kde sa narodil?

Archív TASR

Narodil sa v roku 1887 vo Veľkej Bytči (dnes Bytča) do rodiny mäsiara.

V ktorom roku začali deportácie Židov z územia Slovenska do nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov?

Archív TASR

Deportácie začali v marci, trvali do októbra 1942. Na Slovensku sa nachádzalo niekoľko koncentračných (sústreďovacích) táborov pre Židov, najznámejší v Seredi.

Jednou z popredných postáv Slovenského štátu v oblasti odsunu a segregácie židovského obyvateľstva bol Vojtech Tuka. Ako zomrel?

Archív TASR

Vojtech Tuka bol po druhej svetovej vojne postavený pred Národný súd. Bol právoplatne odsúdený a popravený v Bratislave v roku 1946.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )