Foto: Unsplash

IQ sa bežne využíva ako ukazovateľ toho, či je človek múdry.

Inteligencia je však široký pojem, ovplyvňuje ju mnoho faktorov. Nie je to len jednoduché číslo, ktoré dostane človek do vienka pri narodení a potom s ním umrie. Mnoho ľudí však nevie, že svoj inteligenčný kvocient môžu zvýšiť. Ako na to?

Čo vlastne IQ znamená?

Čo je vlastne IQ skóre? IQ skóre je označenie pri inteligenčný kvocient. Je to štandardné skóre, ktoré označuje kognitívne schopnosti jedinca vo vzťahu ku zvyšku populácie, píše portál Science Alert. IQ sa zisťuje na základe špeciálne zostavených testov. Pojem bol prvýkrát zavedený okolo roku 1900, jeho definícia sa však v priebehu rokov neustále vyvíjala, menila a menia sa aj testy, ktoré kvocient zisťujú. Existujú rôzne IQ testy, niektoré sa zameriavajú na schopnosť učiť sa a uložiť si informácie do pamäti, iné sa venujú vizuálno-priestorovým schopnostiam.

Foto: pexels

Aj keď sú dnes už IQ testy dostupné aj online, nie vždy sú spoľahlivé. Ak chcete vedieť, aké máte IQ, ideálne je obrátiť sa na odborníka. Pri väčšine zručností a schopností platí, že čím viac trénujete, tým ste lepší. Avšak názory odborníkov na to, či sa dá vylepšiť aj IQ, sa rozchádzajú.

Ian Silver, odborník z oblasti inteligencie tvrdí, že rôzne aplikácie či online testy na zvýšenie IQ nestačia. Hynek Cigler, psychológ z Masarykovej univerzity si však myslí, že ak by človek opakovane urobil IQ test pod dohľadom odborníka, dosiahol by v ňom lepšie skóre. Vyššie skóre v takom teste však znamená, že ste sa naučili lepšie vypĺňať daný test. Neznamená to, že je vaše IQ skutočne vyššie.

Testy sú dobrým prediktorom, no nehodnotia všetko

Cigler dodáva, že v rámci IQ testov človek rozvíja svoju schopnosť učiť sa. Najmä v mladom veku to môže významne vplývať na kognitívne schopnosti človeka. Ani to však neznamená, že bude jeho IQ naozaj vyššie. Vyvstáva teda otázka, či sú IQ vôbec hodnoverne vypovedá o inteligencii človeka.

Profesor Dimitri Van der Linden z Rotterdamskej univerzity hovorí, že aj keď sa IQ testy dajú oklamať, inteligenčný kvocient je napriek tomu spoľahlivým prediktorom intelektu.

Foto: pexels

S jeho názorom súhlasí aj množstvo ďalších odborníkov, informuje portál Metafact. Okrem toho, inteligenčný kvocient je dobrým prediktorom aj v prípade, ak chceme predvídať, či bude človek úspešný po akademickej stránke a aký bude jeho príjem v pracovnej sfére. Samozrejme, treba brať ohľad na to, že inteligenčné testy nezisťujú všetky aspekty inteligencie. Nehodnotia napríklad kreativitu, sociálnu či emocionálnu inteligenciu. Neukazujú, či je človek v reálnom živote schopný riešiť praktické problémy.

0
Uložiť článok
Komentovať