Foto: unsplash

O psychopatoch si väčšina ľudí myslí, že sú to neľútostní vrahovia.

Pravdou však je, že nie každý psychopat naozaj musí byť vrahom a nie každý vrah má psychopatické črty. Ako teda zistíte, že niekto vo vašom okolí má psychopatické črty? Vedci prichádzajú so zaujímavými zisteniami.

Nepociťujú prepojenie s prírodou

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Environmental Psychology, ľudia vyznačujúci sa psychopatickou črtou nepociťujú prepojenie s prírodou. Okrem toho, je pravdepodobnejšie, že sa taký človek usadí v meste, ako niekde na vidieku. Dean Fido, jeden z autorov štúdie sa vyjadril, že človek bol s prírodou vždy úzko spätý. Žijeme však vo svete, kde sa neustále niekam ponáhľame, vždy máme veľa práce a na prírodu nám tak ostáva času akosi pomenej.

Ako však píše portál Psypost, ľudia, ktorí majú ku prírode blízko, sú zdravší, majú zdravšie vnímanie svojej osobnosti, ale aj tela a sú empatickejší voči iným ľuďom. Čo je taktiež dôležité, ľudia, ktorí často chodia do prírody, pociťujú menej stresu, úzkosti a depresie. Výskum prebiehal ešte v januári v roku 2019 a zapojilo sa do neho 304 ľudí z Veľkej Británie. Každý z účastníkov odpovedal na niekoľko otázok, medzi nimi napríklad na otázku, kde by chceli žiť, v meste, v prímestskej časti alebo na vidieku.

Foto: pexels

Vedci okrem toho hodnotili aj to, do akej miery sa ľudia vyznačujú temnými črtami a v akej miere majú pocit prepojenosti s prírodou. Výsledky výskumu sú vskutku zaujímavé. Ukázalo sa totiž, že ľudia, ktorí dosahujú vyššie skóre v oblasti temných čŕt osobnosti, preferujú život v meste. Okrem toho, ak človek dosiahol vysoké skóre na škále psychopatie, bolo menej pravdepodobné, že má pocit prepojenosti s prírodou. Toto zistenie bolo platné bez ohľadu na to, či išlo o mužov alebo o ženy. Takí ľudia často odpovedali záporne napríklad na otázku – „môj vzťah k prírode je dôležitou súčasťou toho, kým som“.

Môže v nás príroda posilniť empatiu?

Zistenia potvrdila aj druhá štúdia, do ktorej sa zapojilo 235 dospelých obyvateľov Veľkej Británie. Dôležité však je poznamenať, že v rámci výskumu vedci psychopatiu nehodnotili po klinickej stránke. Psychopatická črta je totiž niečo, čo má v sebe do istej miery každý z nás, nemusí to byť hneď patologický jav. Vysoké skóre na škále psychopatie často dosahujú napríklad chirurgovia, ktorí si dokážu zachovať chladnú hlavu aj v tých najnáročnejších situáciách.

Foto: pexels

Ďalšiu podobnú štúdiu vykonali americkí vedci v roku 2018 a výsledky boli opäť zhodné so zisteniami z predošlých výskumov. Vedcom zatiaľ nie je jasné, prečo je to tak. Zaujíma ich aj to, či vyššie skóre na škále psychopatie spôsobuje, že človek je menej v prepojení s prírodou, alebo je to naopak a nedostatok prepojenia s prírodou zapríčiňuje vyššie skóre na škále psychopatie. Zatiaľ je známe to, že ľudia s výraznou psychopatickou črtou sa zameriavajú viac sami na seba ako na ľudí okolo seba, či na prírodu. Zaujímavá je aj tá možnosť, že príroda mení to, akí sme a ako vnímame svet. Ak by sa táto domnienka potvrdila, bolo by možné prírodu využívať ako liek, napríklad na posilnenie empatie v ľuďoch.

0
Uložiť článok
Komentovať