Foto: TASR - Martin Baumann, Unsplash

Sociálna poisťovňa už SZČO aj zamestnávateľov upozornila e-mailom na ich povinnosť zaplatiť do konca roka odložené platby poistného za apríl 2021.

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za apríl 2021, ho musia Sociálnej poisťovni uhradiť do 31. decembra 2023. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Zostáva už len niekoľko dní

„Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac apríl 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 042021, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne,“ pripomína Sociálna poisťovňa s tým, že treba použiť správny variabilný symbol. Čísla účtov príslušných pobočiek možno nájsť na internetovej stránke poisťovne.

Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Sociálna poisťovňa už SZČO aj zamestnávateľov upozornila e-mailom na ich povinnosť zaplatiť do konca roka odložené platby poistného za apríl 2021. Upozornenia dostali tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj emailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje emailový kontakt,“  priblížila inštitúcia.

Ak SZČO, alebo zamestnávatelia odložené poistné včas neuhradia, hrozí im penále za dni omeškania, ktoré môže Sociálna poisťovňa spolu s dlžnou sumou vymáhať. Prehľad termínov splatnosti odloženého poistného možno nájsť na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Uložiť článok

Najnovšie články