O inteligencii sa vo všeobecnosti učí v školách pomerne veľa. Učíme sa čo je to inteligencia, aké má zložky, ako ju môžeme merať. Vieme tiež určiť, do akej kategórie kto patrí. Kto je inteligentný menej a kto si môže podať ruku napríklad s Albertom Einsteinom. Väčšina z vás určite videla už aj Gaussovu krivku rozloženia inteligencie v populácii, pripomínajúcu klobúk.

Ak by sme vám však položili otázku, akými vlastnosťami podľa vás disponujú vysoko inteligentní ľudia, ako by ste na ňu odpovedali? Túto otázku kládli ľuďom aj vedci. Niektorí odpovedali s istotou, niektorí len odhadovali. Na základe odpovedí verejnosti a výskumov bol vedcami zostavený zoznam jedenástich vlastností, ktorými by mal disponovať nadpriemerne inteligentný človek. Zoznam je nasledovný.

 Sú prispôsobiví

Vysoko inteligentní ľudia sú flexibilní a vedia sa prispôsobiť rôznym podmienkam a zmenám prostredia. Donna F. Harmmettová tvrdí, že takí ľudia sa prispôsobia podmienkam a dokážu, že fungovať sa dá, aj keď sa ocitnete v novom prostredí, ktoré vám kladie pod nohy prekážky. Výskumy tvrdia, že inteligencia súvisí so schopnosťou prispôsobiť svoje správanie novému prostrediu a vylepšiť svoje schopnosti zvládať záťažové situácie alebo prispôsobiť nové prostredie svojim potrebám.

Uvedomujú si, koľko toho ešte nevedia

Vysoko inteligentní ľudia si dokážu priznať, že niečo nevedia. Podľa Jima Winera sa múdri ľudia neboja povedať: „Toto neviem.“ Držia sa pravidla, že čo nevedia, to sa môžu naučiť. Výskum Justina Krugera a Davida Dunninga tvrdí, že čím je niekto menej inteligentný, tým viac preceňuje svoje schopnosti a vedomosti. Experiment dokázal, že ľudia, ktorí vo vedomostných testoch mali najnižšie skóre, odhadovali, že mali správne viac ako 50 percent odpovedí. Tí, ktorí v teste skórovali najvyššie, naopak, svoje vedomosti mierne podceňovali.

intelligence5
techcrunch.com

Majú neukojiteľnú zvedavosť

Ako povedal Albert Einstein: „Nemám žiadnu špeciálnu schopnosť, som len vášnivo zvedavý.“ Alebo, ako sa vyjadril Keyzurbur Alas, „Inteligentní ľudia sú fascinovaní vecami, ktoré iní považujú za samozrejmosť.“ Výskum, v ktorom 50 rokov sledovali vývin ľudí, ukázal, že ak jedenásťročné dieťa skórovalo vysoko v IQ teste, malo vyššie predpoklady, že ako dospelý jedinec a v starobe bude tento človek zvedavý a otvorený novým skúsenostiam.

Majú otvorenú myseľ

Múdri ľudia neodmietajú nové nápady a príležitosti. Hammettová píše, že vysoko inteligentní ľudia sú nemajú problém akceptovať a zvážiť nápady a myšlienky iných ľudí, a sú ochotní prijať rôzne alternatívy riešenia problémov. Taktiež predtým, ako nejaký nápad akceptujú, starostlivo zvážia všetky klady a zápory.

Pixabay
Pixabay

Majú radi okolo seba malú skupinku ľudí

Dipankar Trehan tvrdí, že vysoko inteligentní ľudia sú viac individualistickí. Nepotrebujú mať veľké množstvo priateľov, ani z toho nečerpajú potešenie. Dbajú na kvalitu, nie na kvantitu, preto si priateľov starostlivo vyberajú.

Majú vysokú úroveň sebakontroly

Zoher Ali si myslí, že vysoko inteligentní ľudia nekonajú impulzívne, ale plánujú, ujasňujú si ciele, skúmajú rôzne možnosti a stratégie, a zvažujú možné následky svojich činov. Výskum z roku 2009 ukázal, že ak sa mali účastníci výskumu rozhodnúť medzi dvoma možnosťami finančnej odmeny, a to medzi okamžitou menšou odmenou alebo neskoršou ale väčšou, ľudia, ktorí sa rozhodli pre neskoršiu väčšiu odmenu mali vyššiu mieru sebakontroly a vyššie skóre v IQ testoch.

Nechýba im zmysel pre humor

Nadpriemerne inteligentní ľudia majú zvyčajne skvele vyvinutý zmysel pre humor. Výskum ukázal, že ľudia, ktorí kreslili vtipnejšie mini komixy, mali zároveň vyššie skóre vo verbálnej inteligencii. Taktiež ľudia, ktorí sa živia ako zabávači majú vyvinutejšie verbálne schopnosti a vyššie skóre v IQ testoch.

inteligencia3
eduworld.sk

Sú empatickí

Vysoko inteligentní ľudia majú schopnosť vcítiť sa do pocitov iných ľudí. Takmer ako keby dokázali čítať myšlienky. Niektorí psychológovia tvrdia, že schopnosť vycítiť potreby a pocity iných a konať na základe toho, je základnou zložkou emocionálnej inteligencie. Jedinci s vysokou emocionálnou inteligenciou radi spoznávajú nových ľudí a nemajú problém komunikovať s kýmkoľvek.

Vidia súvislosti tam, kde iní nie

Múdri ľudia dokážu nájsť súvislosti aj medzi zdanlivo úplne rozdielnymi myšlienkami a vecami. Napríklad, existuje podľa vás súvis medzi sushi a vodným melónom? Vysoko inteligentný človek by odpovedal, že áno. Obe sú to jedlá, ktoré sa konzumujú surové a studené.

Neboja sa prokrastinácie

Nadpriemerne inteligentní ľudia údajne odkladajú na neskôr hlavne každodenné záležitosti, pretože ich mozog sa radšej zaoberá vecami, ktoré sú pre nich zaujímavejšie a dôležitejšie. Niektorí vedci dokonca tvrdia, že odkladajú na neskôr nielen každodenné záležitosti, ale aj pracovné povinnosti. Prokrastinácia je kľúčom k inovácii, ktorý využíval napríklad aj Steve Jobs. V čase, ktorý strávil prokrastináciou, totiž prichádzali nové nápady. Ak sa pustil do práce okamžite, bez odkladania na neskôr, jeho nápady boli menej kreatívne.

Pixabay
Pixabay

Rozjímajú nad dôležitým svetovými otázkami

Inteligentní ľudia často blúdia myšlienkami a zamýšľajú sa nad vesmírom a zmyslom života. Vždy kladú otázku, aký majú veci zmysel? Nanešťastie, takéto meditácie môžu viesť k depresii a úzkostiam. Keďže majú sklon pozerať sa na veci z rôznych uhlov a zvážiť všetky možnosti, vždy sú si vedomí možných neúspechov.

Ak sa teda občas radi oddávate meditáciám nad otázkami zmyslu života alebo odkladáte povinnosti na neskôr, nezúfajte. Je to znak toho, že aj vy ste nadpriemerne inteligentní. Súhlasíte so zoznamom, ktorý vedci zostavili? Určite máte aj vy niekoľko nápadov, ako by sa tento zoznam dal ešte rozšíriť alebo upraviť. Inteligentní ľudia predsa vždy majú nejaké nové, kreatívne nápady.

psych.sk (Petra Sušaninová)
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )