Foto: Photo by Megan te Boekhorst on Unsplash

Možno ste si to už všimli.

O tom, že existuje korelácia medzi nadpriemernou kreativitou a duševnými poruchami, už pravdepodobne viete. Počuli ste už však o tom, že tu je prepojenie aj medzi vysokou inteligenciou a úzkosťou?

Portál Thought Catalog sa pozrel na to, prečo je to tak. 

#1 Hovorí sa, že úzkostná myseľ je hľadajúca myseľ. Presne to isté však platí aj o nadpriemerne inteligentných ľuďoch. Dokázalo sa, že už deti s úzkostnou poruchou majú vyššiu úroveň kognitívnych schopností, neustále všetko skúmajú, na všetko potrebujú vysvetlenie a na informácie sa dívajú z viacerých uhlov (veľakrát už v neprimerane skorom veku).

#2 Ľudia s úzkosťou obstáli lepšie aj v testoch, kde sa skúmala verbálna inteligencia (teda slovná zásoba, úroveň prejavu a pod.). 

#3 Ľudia s úzkosťou sú veľmi empatickí. Empatiou sa zároveň zväčša vyznačujú inteligentní ľudia. 

Photo by Sonia Kardash on Unsplash

#4 Inteligentní ľudia a ľudia s úzkosťou majú spoločné aj to, že obaja zhromažďujú empirické poznatky zo svojich životov a neustále ich analyzujú – väčšinou preto, aby sa nabudúce vyhli sklamaniu či utrpeniu. Veľakrát preto môžu pôsobiť uzavreto. 

#5 Inteligentní ľudia majú radi veci, ktoré sú logické a dajú sa racionálne vysvetliť. Ak sa to pri niečom nedá – a takýchto situácií a udalostí je mnoho, sú nesvoji, čo môže byť spúšťačom úzkosti. Človeku, ktorý nepremýšľa logicky, sa toto, pochopiteľne, stať nemôže. 

#6 Inteligentní ľudia sú oveľa viac vnímavejší a dokážu preto spozorovať aj veci, ktoré iní nepostrehnú. Dôsledkom toho však je, že ich toho trápi viac. 

#7 Inteligentní ľudia sú viac kritickí – na svet sa jednoducho pozerajú reálne, nie cez nasadené ružové okuliare. A paradoxne, práve realita všedných dní býva často spúšťačom úzkosti. 

thoughtcatalog
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )