Foto: Image by lisa runnels from Pixabay

Len máloktorý rodič prizná, že ak má viac detí, má jedno, ktoré je obľúbené.

Takmer v každej rodine sa nájde miláčik, ktorému rodičia dovolia a odpustia viac ako ostatným súrodencom. Keď sa niečo zomelie, práve ten súrodenec je v tom vždy nevinne. Na druhej strane je súrodenec, ktorý dostane pokarhanie, aj keď nič nevyviedol. Ak sa človek ocitne práve na tomto konci škály, má to následky, ktoré si so sebou ponesie po celý život.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prečo nás tento faktor tak významne ovplyvňuje? Je dôležité, aby dieťa už v ranom veku cítilo, že je milované, obľúbené, špeciálne a jedinečné. Keď rodičia dieťaťu dajú toto najavo, dieťa má pocit, že na neho niekto dohliada a dáva na neho pozor. V takom prípade z neho vyrastie jedinec, ktorý netrpí problémami so sebaistotou a nepotrebuje, aby niekto neustále potvrdzoval jeho hodnotu.

Klinická psychologička Carla Marie Manly hovorí, že nebezpečné sú najmä situácie, kedy rodičia viditeľne uprednostňujú jedno dieťa pred ostatnými a medzi súrodencami vznikne toxická rivalita. Ako vplýva na človeka zanedbávanie detí na úkor obľúbeného súrodenca?

Porovnávanie sa s inými

Porovnávanie sa s inými ľuďmi je samozrejmosťou a do istej miery to robíme všetci. Ak však bol jedinec menej obľúbeným dieťaťom, porovnávanie sa s inými ho zvyčajne zasahuje na hlbšej úrovni. Terapeutka Heidi McBain hovorí, že zanedbávaný jedinec bude mať takmer vždy pocit, že na ostatných nestačí, a že nikdy nebude taký dobrý ako iní. Takýto človek má pocit, že by sa mal neustále pokúšať o dokonalosť, nikto však nie je dokonalý.

Foto: unsplash

Zdržanlivosť vo vzťahoch

Keď sa dieťa niečo opýta a rodič ho zahriakne, zatiaľ čo súrodenca ospevuje, má to mimoriadne negatívny dopad na vzťahy v dospelosti. Napríklad, jedinec môže nadobudnúť pocit, že jeho potreby nie sú dôležité, zatiaľ čo partnerove áno. V takom vzťahu napokon jedinec nedokáže vyjadriť svoje pocity a bojuje s tým, ako s partnerom komunikovať. Preto je dôležité nájsť si partnera, ktorému budete plne dôverovať, a s ktorým sa postupne naučíte, že aj vaše pocity a potreby sú dôležité.

Problémy so súrodencami

Nedokážete si vytvoriť blízky vzťah sú súrodencami? Možno za to môže práve uprednostňovanie jedného z nich v detstve. Keď totiž deti súťažia o lásku a pozornosť rodičov, má to zvyčajne celoživotné následky. Môžete sa však pričiniť o ich zmiernenie. Ak súrodencovi odpustíte, oslobodíte sa od zbytočnej tiaže negatívnych pocitov.

Porazenecký postoj

Ak je dieťa neobľúbené, v dospelosti sa môže jedinec prejavovať porazeneckými postojmi a nedostatkom motivácie. Adina Mahalli je odborníčkou na psychické zdravie a hovorí, že pre dieťa nie je zdravé, ak musí o pozornosť rodičov neustále súperiť. Keď sa tak však deje, neskôr človek nadobudne pocit, že nemá význam sa o niečo snažiť. Mahalli však dodáva, že niekedy nie je možné mať ku každému dieťaťu rovnaký postoj, každé je totiž iné a má iné postoje a potreby. Nemusíte sa teda s výčitkou obracať na rodičov. Ak však máte pocit, že vám bolo ukrivdené, je dobré otvorene to prediskutovať.

Foto: unsplash

Nezávislosť

Ak jedinec vyrastal v podmienkach, kde nebol obľúbeným dieťaťom, v dospelosti mu zrejme budú vyhovovať vzťahy, kde bude mať viac nezávislosti. Taký jedinec sa totiž naučil postarať sa sám o seba a spoliehať sa na vlastné sily, keď je potrebné niečo vyriešiť. Je preto vhodné nájsť si partnera, ktorý potrebu istej miery nezávislosti pochopí. S partnerom, ktorý potrebuje mať informácie o každom jednom kroku, by to zrejme príliš neklapalo. Na druhej strane, nezávislosť môže byť veľkou výhodou. Človek má totiž priestor na to, aby sa rozvíjal a pestoval svoje silné stránky.

Miernejší postoj k úspechu

Ľudia, ktorí sú so sebou spokojní, zvyčajne nemuseli s nikým súperiť a nemuseli sa snažiť o to, aby splnili očakávania. Nie je však potrebné snažiť sa dobehnúť svoju minulosť a byť najlepší za každú cenu. Buďte hrdí na to, kto ste a ak máte pocit, že na sebe chcete pracovať, tak tomu venujte čas.

Ako sme už spomínali, nikto nie je dokonalý a priestor na sebarozvoj sa nájde vždy.

bustle
Všetko začína v tvojej hlave
Uložiť článok

Viac článkov