Foto: pexels.com

Súčasťou zdravej osobnosti je aj emocionálna inteligencia.

Tá nám umožňuje uvedomovať si emócie ľudí okolo nás, správne ich zaradiť a reagovať na ne. Okrem toho, umožňuje nám detekovať a smerovať aj vlastné emócie. Človeka s nízkou emocionálnou inteligenciou spoznáte veľmi ľahko. Nemusí to byť zlý človek a možno sa snaží, žiaľ, nedostatok emocionálnej inteligencie spôsobuje, že je jeho správanie toxické.

Portál Business Insider popísal 7 charakteristických čŕt takýchto ľudí.

O ľuďoch predpokladajú len to najhoršie

Žiaľ, o svete, o ľuďoch a o dianí okolo nás nikdy nemáme kompletné informácie, preto si medzery dopĺňame vytváraním predpokladov. Pokiaľ ide o odhadnutie toho, aké sú motívy ukryté za konaní ľudí okolo nás, človek s nízkou emocionálnou inteligenciou (EQ) automaticky predpokladá len to najhoršie. Neraz však ide len o projekciu, kedy vlastné nepríjemné vlastnosti premieta do správania iných ľudí.

Predpokladajú aj tam, kde netreba

Pokiaľ ide o zážitky a prežívanie iných ľudí, sú jedinečné a môžeme sa len pokúsiť vcítiť sa do nich. Človek s nízkou emocionálnou inteligenciou vám však nedá šancu, okamžite trvá na tom, že presne vie, čím ste si prešli a ako sa cítite, aj keď je takéto tvrdenie na míle vzdialené od pravdy. Okrem toho, radi generalizujú, ak teda vyrástli napríklad v úplnej rodine, očakávajú, že to má tak isto každý. Takýto postoj sa týka všetkého, či už sa budete baviť o náboženstve, politike alebo o obľúbenej kuchárskej knihe, iný názor ako je ich nie je vhodný.

Foto: unsplash

Zabúdajú na mená

Iste, nie každý má na mená pamäť a môže sa stať, že ak ste niekoho predtým videli len raz, možno si jeho meno pamätať nebudete. Človek so zdravou emocionálnou inteligenciou však prejaví aspoň snahu, kým o človeku s nízkym emočným kvocientom sa to povedať nedá. Ak sa totiž pokúsite zapamätať si niečie meno, je to známka toho, že sa snažíte o spätnú väzbu a o vytvorenie si puta s daným človekom. Ľudom s nízkym EQ na tom príliš nezáleží.

Radi hovoria len o sebe

Sociológ Charles Derber sa pre portál Inc vyjadril, že v rozhovore sa vždy môžeme rozhodnúť, ako zareagujeme. Môžeme človeka buď podporiť alebo obrátiť pozornosť na seba. Napríklad, ak sa vám niekto zdôverí s náročným zážitkom, môžete mu dať najavo, že keby potreboval, ste mu k dispozícii. Alebo môžete upútať pozornosť na seba tým, že začnete hovoriť o tom, ako sa vám stalo niečo ešte horšie. Práve druhý typ reakcie sa zvyčajne týka ľudí s nízkym emocionálnym intelektom.

Viac hovoria ako počúvajú

Rozhovor je vždy o dvoch ľuďoch, nie len o jednom. Je preto dôležité, aby sme vedeli ľuďom aktívne načúvať, nielen hovoriť. Neraz totiž nepočúvame vôbec a keď už, tak len čiastočne, pričom v hlave už máme pripravenú odpoveď. Človek s vysokým EQ sa sám seba opýta, prečo vlastne hovorí a s radosťou nechá vyjadriť názor aj iných, kým človek s nízkym EQ toho schopný nie je.

Foto: unsplash

Multitasking

Multitasking nie je zlý, ba naopak, žijeme v dobe, kedy je schopnosť multitaskingu vysoko ceneným luxusom. Nie vždy je však vhodný, napríklad pri komunikácii s ľuďmi. Len máločo odradí človeka od ďalšieho stretnutia s vami viac ako to, keď počas rozhovoru hľadáte zaujímavosti na Facebooku, plánujete si aktivity na ďalší týždeň vopred alebo si spisujete nákupný zoznam. Známkou zdravej emocionálnej inteligencie je schopnosť venovať druhej osobe svoju plnú pozornosť tak, ako by ste chceli, aby sa iní ľudia venovali vám.

Nemajú čo dodať

Aj keď sme vyššie spomenuli, že ľudia s nízkym IQ zvyčajne radi hovoria len o sebe a iným nedajú príliš veľa priestoru, nízka emocionálna inteligencia sa môže prejaviť aj opačne, napríklad absolútnou pasivitou. Možno aj vy ste sa už dostali do situácie, kedy ste robili všetko, čo bolo vo vašich silách, aby ste udržali rozhovor, no druhá osoba akosi nereagovala. Môže to byť známka toho, že jednoducho nemáte nič spoločné, môže to však byť aj prejav nízkej emocionálnej inteligencie.

businessinsider
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )