Psychológ Robert Hare sa preslávil tým, že vytvoril prehľadný a nenáročný zoznam psychopatických čŕt.

A vytvoril nielen zoznam, ale aj test, za pomoci ktorého zistíte, či niekto má psychopatické črty alebo nie. Okrem toho organizuje po celom svete školenia, na ktorých učí s testom efektívne a zodpovedne narábať. Samozrejme, ak je test v rukách laika, nemôžeme hovoriť o presnej diagnostike či určení, zoznam je však jednoznačne zaujímavý a stojí za pozretie.

Robert Hare však tvrdí, že v rukách odborníka je test obsahujúci 20 položiek úplne spoľahlivým spôsobom, ako odhaliť psychopatické črty a predpovedať násilnícke správanie u jedinca.

Možno aj vám sa už stalo, že ste spoznali človeka, ktorý sa správal nezvyčajným spôsobom a pomysleli ste si, že to je určite psychopat. Pojem psychopat totiž využívame ako nadávku a urážku, pravdou však je, že kolegyňa, ktorá vás včera v práci nahnevala do nepríčetna, nemusí mať črty psychopatie, avšak ten šarmantný muž v obleku, ktorý vás nedávno pozval na kávu, môže byť psychopatom v pravom slova zmysle, aj keď by ste to o ňom na prvý pohľad neboli povedali.

#tedbundy

Gepostet von Serial Killer am Donnerstag, 28. Mai 2015

Prvá verzia testu psychopatie bola Robertom Harem vytvorená ešte v roku 1970. Rozhodol sa  však vykonať revíziu a tak prišiel s novou verziou testu. Predtým, než sa však do testu pustíte, vás musíme upozorniť, že test psychopatie nemôžete aplikovať sami na seba ani na osobu z vášho blízkeho okolia, výsledky by totiž boli skreslené.

Hareho test obsahuje 20 položiek a vašou úlohou je každú z nich ohodnotiť na bodovej škále od 0 do 2 – podľa toho, do akej miery podľa vás popis vystihuje osobu, ktorú ste sa rozhodli ohodnotiť.

Ak tvrdeniu pridelíte:

 • 0 bodov, znamená to, že ju nevystihuje vôbec,
 • ak pridelíte tvrdeniu 1 bod, znamená to, že je výstižné len do istej miery,
 • ak sa rozhodnete prideliť tvrdeniu 2 body, znamená to, že je výstižné do maximálnej miery.

Najvyššie dosiahnuteľné skóre je 40 bodov, ak však niekto presiahne hranicu 30 bodov, je možné, že je psychopatom.

Test psychopatie Roberta Hareho

Otázky sú teda nasledovné:

 1. Vykazuje povrchný, plytký šarm.
 2. Má o sebe prehnané, grandiózne predstavy.
 3. Má neustálu potrebu stimulácie.
 4. Je patologickým klamárom.
 5. Je rafinovaná a manipulatívna.
 6. Nepociťuje vinu a výčitky svedomia.
 7. Emócie preciťuje len povrchne.
 8. Osoba je bezcitná a neprejavuje empatiu.
 9. Žije parazitickým štýlom života.
 10. Nedokáže kontrolovať svoje správanie.
 11. Osoba je sexuálne promiskuitná.
 12. Má problémy so správaním už od detstva.
 13. Nedokáže mať realistické dlhodobé ciele.
 14. Osoba je veľmi impulzívna.
 15. Osoba je nezodpovedná.
 16. Nedokáže prijať zodpovednosť za vlastné konanie.
 17. Osoba mala mnoho krátkodobých vzťahov ale nedokáže si udržať žiaden dlhodobo.
 18. Už v mladosti prejavovala osoba delikventné správanie.
 19. Osoba bola podmienečne prepustená.
 20. Osoba má kriminálnu minulosť.

Prečo je dôležité vedieť, či je niekto v našom okolí psychopatom? Niekedy máme o ľuďoch, s ktorými sa zblížime, len tú najlepšiu mienku – až do čias, kým nám neublížia. Ak však o niekom vieme, že má psychopatické črty, vieme predvídať, že je pre nás nebezpečný a urobiť potrebné opatrenia. Opatrnosti predsa nikdy nie je dosť.

Vedeli ste napríklad, že aj Donald Trump a Hillary Clintonová boli podrobení psychologickej analýze? Ukázalo sa, že obaja vykazujú isté črty psychopatie, čo však v prípade osoby vo vodcovskej pozícii nemusí byť vyslovene zlé.

pixabay.com

Opäť upozorňujeme, že test patrí do rúk klinického psychológa a laikom sa prezentuje len na pobavenie, nie na určovanie diagnóz. Čo myslíte, nachádza sa vo vašom okolí psychopatická osoba?

Pozri aj: Ak na dieťati spozorujte týchto 7 znakov, buďte v strehu. Vyrastá z neho totiž budúci psychopat

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )