Platónove meno aj jeho myšlienky ostanú vryté v našich mysliach navždy.

Sokratov žiak Platón bol a je jedným z najvýznamnejších svetových filozofov. Väčšina jeho myšlienok bola natoľko nadčasová, že na svojej platnosti nič nestratili ani dnes, teda zhruba 2400 rokov potom, ako boli vyslovené.

#1: „Dobré skutky nás posilňujú a druhých inšpirujú k tomu, aby ich robili tiež.“

#2: „Múdry človek hovorí, pretože má čo povedať. Hlúpy preto, že musí niečo povedať.“

#3: „To, že sa dieťa bojí tmy je ospravedlniteľné. Tragédiou je, ak sa dospelý človek bojí svetla.“

#4: „Ľudské správanie pramení z troch hlavných zdrojov – z túžby, z citu a z vedomosti.“

#5: „Sme ozbrojení dvojnásobne, ak bojujeme s vierou.“

#6: „Dobrí ľudia nepotrebujú zákony, aby vedeli, ako sa majú správať. Tí zlí zas stále vedia, ako ich obísť.“

#7: „Dobré rozhodnutie je založené na vedomostiach, nie na číslach.“

#8: „Názor je niečo medzi vedomosťou a ignoráciou.“

#9: „Najväčším bohatstvom je žiť spokojne aj s málom.“

#10: „Ľudský rozmer človeka určuje to, ako narába so svojou mocou.“

#11: „Existujú tri druhy ľudí: milovníci múdrosti, milovníci cti a milovníci zisku.“

#12: „Ignorácia je koreňom pohonom všetkého zla.“

#13: „Ten, kto nie je dobrým sluhom, nebude ani dobrým pánom.“

#14: „Odvaha je schopnosť vedieť, čoho sa nebáť.“

#15: „Pri dotyku lásky sa stáva básnikom každý.“

 #16: „Poctivosť je vo väčšine prípadov menej výnosná ako nepoctivosť.“

#17: „Muž a žena sú dve polovičky, ktoré spejú k tomu, aby vytvorili celok.“

#18:  „Sú dve veci, pre ktoré by človek nikdy nemal byť naštvaný: pre to,  čo mohol spraviť a pre to, čo nemohol.“

#19: „Lepšie je menej niečoho, čo je dobré ako veľa niečoho, čo je nedokonalé.“

#20: „Každý človek je schopný zraniť, no nie každý je schopný aj potešiť.“

#21: „Kde niet rovnosti, priateľstvo netrvá dlho.“

#22: „Dosiahneš všetko, po čom túžiš, nešťastník.“

#23:  „Sebadisciplína je spoločníčkou samoty.“

#24: „Na tomto svete niet ničoho stáleho, okrem nestálosti.“

#25: „Ak nebudete očakávať veľa, budú sa vám zdať aj malé veci veľkými.“

Pozri aj: 15 CITÁTOV, KTORÉ VÁM DODAJÚ SEBADÔVERU VŽDY, KEĎ JU BUDETE POTREBOVAŤ

psych.sk (Henrieta Balázsová), geckoandfly
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )