Vedci zostavili test pozostávajúci z 9 otázok. Odpovedzte si pravdivo na tieto tvrdenia a dozviete sa, či máte sklony k sadizmu.

Veda nedokáže presne povedať, či sú ľudia vo vašom živote dobrí alebo zlí. Stále však môžete prísť na to, či ich baví ubližovať vám. Objavila sa nová štúdia v oblasti osobnostného výskumu, kde vedci skúmali rôzne charakteristiky, črty a vlastnosti, ktoré vedú ľudí k tomu, aby ubližovali druhým. Zostavili „temný“ rebríček škodlivých osobnostných rysov, ako je napríklad narcizmus, psychopatia, alebo nedostatok empatie a pod. Nezabudnite ani na článok, vďaka ktorému možno odhalíte psychopata medzi kolegami v práci.

Článok pokračuje pod videom ↓

Momentálne sa do rebríčku dostal aj sadizmus, alebo teda radosť z toho, že spôsobujete druhému nejakú bolesť. Sadizmus je termín s dlhou históriou. Sadisti majú radosť z toho, že ubližujú druhým. Z týchto ľudí máme väčšinou obavy (oprávnené) a často ich považujeme za zlých a zbabelých. Prvý, kto ma napadne pri slove sadista, je asi Ramsay Bolton z Game of Thrones, ktorý bol jednými milovaný a inými nenávidený, no stále sa jednalo o typického sadistu, ktorému ubližovanie druhým spôsobovalo radosť.

sadizmus2
hbo.com

Predstava sadizmu je ale  v klinických podmienkach pomerne nová. Čiastočne aj preto, že sa jedná o novú štúdiu, no aj preto, že je veľmi ťažké odhaliť sadistu pri kombinácii s ostatnými „temnými“ vlastnosťami. Sadizmus sa nemusí prejavovať len fyzickým útokom, ako si mnohí myslia. V dnešnej modernej dobe sa za sadizmus považuje aj kyberšikana či trolling, čo je úmyselné anonymné zasahovanie do diskusií, ktoré je väčšinou provokačné alebo urážlivé.

Vedci zostavili pri štúdii systém viet, pričom boli účastníci požiadaní, aby povedali, ako veľmi s tvrdeniami súhlasia alebo nesúhlasia na škále od 1 do 5. Jedna znamenalo úplne nesúhlasím a päť úplne súhlasím. Prvá verzia testu obsahovala 20 otázok, čo bolo ale príliš veľa. Mnoho otázok by sa dalo „prekuknúť“ a odpovedať teda účelovo a mnohé z nich sa prekrývali. Preto sa vedci rozhodli otázky skrátiť na počet 9.

Robil som si srandu z ľudí, takže vedeli, že ich mám pod kontrolou.

Nikdy ma neomrzí ostatných ľudí do niečoho nútiť.

Ublížil by som niekomu, ak by to znamenalo, že ja by som bol v poriadku.

Keď niekoho zosmiešňujem, je zábavné pozorovať, že je z toho nešťastný.

Byť zlý k ostatným môže byť vzrušujúce.

Mám radosť zo zosmiešňovania druhých pred ich priateľmi.

Sledovanie ľudí, ktorí sa hádajú, je vzrušujúce.

Premýšľam o ublížení ľuďom, ktorí ma iritujú.

Nikdy by som úmyselne nikomu neublížil, ani keby som ich nemal rád.

sadizmus
telegraph.co.uk

Tohto testu sa zúčastnilo 202 účastníkov a výsledky boli oveľa lepšie ako pri 20 otázkach. Štúdia dokázala, že sadizmus je osobitnou kategóriou, čo sa vlastností osobností týka. V oboch prípadoch testov dosiahli viac bodov práve muži. Vedci hovoria, že posudzovanie sadistickej osobnosti (Assessment of Sadistic Personality – ASP) je ešte na začiatku a je potrebné testy aplikovať aj na ľudí, ktorí nie sú študentské vzorky, ale majú vážne problémy so správaním a navštevujú napríklad psychologické či psychiatrické ambulancie. Jedná sa však o veľký pokrok práve k tomu, aby mohol byť sadizmus skúmaný aj v klinických podmienkach.

interez.sk (Lucia M.), iflscience.com
Všetko začína v tvojej hlave