Foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Olofsson et al. Acknowledgement: Robert Cumming

V hviezdnom systéme HD101584 pozorovali astronómovia nevídaný jav.

Astronómovia využívajúci teleskop ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), ktorý sa nachádza v observatóriu v čilskej púšti Atacama, spozorovali zvláštny oblak plynov, ktorý vznikol zlúčením dvoch hviezd. Jedna z nich bola taká veľká, že pohltila tú druhú.

Tak ako ľudia, aj hviezdy sa pribúdajúcim vekom menia a nakoniec zomrú. Ak by sme sa bavili o Slnku a hviezdach jemu podobným, tak po spálení všetkého vodíka vo svojom jadre sa zmení na jasnú obrovskú červenú hviezdu. Nakoniec stratí svoju vonkajšiu vrstvu a zmení na na horúcu hviezdu s veľkou hustotou nazývanú biely trpaslík, ako informuje tlačová správa európskej vesmírnej organizácie ESO.

ESO/C. Malin [CC BY]

Červený obor pohltil svojho spoločníka

“Hviezdny systém HD101584 je unikátny v tom, že  proces zániku hviezdy bol predčasne a dramaticky ukončený v momente, keď vznikajúci červený obor pohltil svojho hviezdneho malého spoločníka s nízkou hmotnosťou,” uviedol vedúci výskumu Hans Olofsson z Chalmers University of Technology vo Švédsku a svoje zistenia publikoval v časopise Astronomy & Astrophysics.

Vďaka pozorovaniu cez teleskop ALMA a s údajmi z experimentu Atacama Pathfinder Experiment (APEX), ktorý prevádzkuje ESO, Olofsson a jeho tím zistili, že v systéme HD101584 sa odohralo niečo ako hviezdny súboj.

Predčasný výbuch

Keď väčšia hviezda prišla do fázy červeného obra, zväčšila sa do takých rozmerov, že obklopila druhú, menšiu hviezdu. Následkom toho začala menšia hviezda špirálovite zostupovať bližšie k červenému obrovi, avšak nedošlo k zrážke. Tento manéver spôsobil predčasný výbuch červeného obra, pričom sa rozptýlili plyny a odkrylo sa jadro hviezdy.

Foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Olofsson et al. Acknowledgement: Robert Cumming

Členovia tímu sa domnievajú, že zložitá štruktúra plynov v hmlovine HD101584 je spôsobená točením menšej hviezdy smerom k červenému obrovi, ale aj výronmi plynov, ktoré pri tomto procese vznikli. Tieto výrony prenikali do už uvoľnenej hmoty a vytvorili prstence či rôzne zhluky plynov, ktoré sú svetlomodrej a svetločervenej farby.

Uvidia, čo sa stane

Toto pozorovanie je významné v tom, že astronómom pomáha lepšie pochopiť konečné fázy vývoja takých hviezd, ako je aj Slnko.

V súčasnosti vieme popísať procesy zániku hviezd, ktoré sú spoločné pre mnohé hviezdy podobné Slnku, ale nevieme presne vysvetliť, prečo a ako k nim dochádza. Hviezdny systém HD101584 nám poskytuje dôležité informácie na pochopenie tejto hádanky, pretože sa v súčasnosti nachádza v krátkej prechodnej fáze medzi vývojovými fázami hviezdy, ktorým už rozumieme. S podrobnými zábermi systému  HD101584 dokážeme vytvoriť prepojenie medzi obrovskou hviezdou, ktorou bola prednedávnom a s tým, čo sa s ňou onedlho stane,” hovorí spoluautorka Sofia Ramstedt z uppsalskej Univerzity vo Švédsku.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )