Foto: Unsplash

Čo viete o jazykoch?

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. V tomto prípade si mnohí Slováci môžu gratulovať, keďže veľký počet z nich uvádza, že rozumejú aj českému jazyku. Čo však viete aj o samotných svetových jazykoch? Dnes sme si pripravili kvíz venovaný práve nim. Ako si s ním poradíte?

Ak sa vám tento kvíz páčil, vyskúšať môžete aj ďalšie v našej sekcii.

Ako sa volá najrozšírenejší umelo vytvorený jazyk?

Pixabay

Esperanto je najrozšírenejší takýto jazyk. Názov je odvodený od pseudonymu, pod ktorým v roku 1887 zverejnil lekár L. L. Zamenhof základy tohto jazyka. Zámerom tvorcu bolo vytvoriť ľahko naučiteľný a použiteľný neutrálny jazyk, vhodný na použitie v medzinárodnej komunikácii. Cieľom nebolo nahradiť národné jazyky, čo bolo neskôr aj deklarované v Boulonskej deklarácii.

Jazyk ktorého indiánskeho kmeňa začali používať Američania počas 2. svetovej vojny?

Pixabay

Američania mali počas vojny problém, keďže Japonci dokázali ľahko prelomiť ich šifry. Tento problém vyriešil muž menom Philip Johnston, ktorý žil v Los Angeles. Ako dieťa však vyrastal v rezervácii indiánskeho kmeňa Navahov v Arizone. Jazyk Navahov je jedinečný a nie je príbuzný so žiadnym iným európskym ani ázijským jazykom a je taký zložitý, že takmer nikto nie je schopný mu porozumieť. Členovia kmeňa sa tak stali rádiotelegrafistami a vďaka nim mali Japonci nedokázali prelomiť ich šifru pomenovanú - Kód Navajo.

Ktorá krajina má najviac úradných jazykov s rovnakým postavením?

Unsplash

Aj keď krajiny ako Bolívia či India majú viac uznaných jazykov, v Juhoafrickej republike majú všetky rovnocenné postavenie.

Koľko jazykov približne existuje na svete?

Unsplash

Aj keď rôzne zdroje uvádzajú rôzne hodnoty, často sa ich odhad pohybuje v intervale 6 500 až 7 500 jazykov.

Dokážu sa Maďari a Fíni dorozumieť spolu podobne ako Slováci a Česi?

Pixabay

Aj keď obidva jazyky patria do rovnakej jazykovej rodiny, bez tlmočníka sa medzi sebou nedohovoria.

Svetovým jazykom je angličtina. Koľko percent svetovej populácie ovláda aspoň jej základy?

Unsplash

Plynulo po anglicky dokáže rozprávať asi 13 % svetovej populácie a 25 % tvrdí, že jej rozumie. Tu sa však nerozlišuje, do akej miery jazyku naozaj rozumejú.

Koľko znakov má približne čínština?

Unsplash

Čínština má približne 50-tisíc znakov. Pre jej porozumenie však netreba poznať všetky. Vzdelaný Číňan ich pozná asi 8-tisíc, pre prečítanie novín stačí poznať asi 3-tisíc znakov.

Ktorý z týchto jazykov označujeme ako "plánový jazyk"?

Unsplash

Plánový jazyk je správne pomenovanie umelo vytvorených jazykov.

Umelý jazyk majú aj slovanské národy, vymyslel ho Slovák Mark Hučko. Ako sa volá?

Pixabay

Cieľom jazyka Slovio je uľahčiť (nielen) Slovanom vzájomné dorozumievanie sa. Podľa autora je Slovio zrozumiteľné pre viac ako 400 miliónov ľudí bez akéhokoľvek predchádzajúceho štúdia.

Slovenčina je úradným jazykom u nás, ale aj v jednej časti ktorej krajiny?

Pixabay

Slovenčina je úradným jazykom aj v srbskej Vojvodine, kde žije slovenská menšina.

0
Uložiť článok
Komentovať