foto: Wikimedia

Otestujte sa, ako by ste sa zvládli orientovať v turistickom značení v teréne.

Po turistických značkách môžete prejsť Slovenskom až 15 000 km. Máme najdokonalejšiu sieť turistických trás na svete. Pestrosťou reliéfu našej krajiny – od nížin, pahorkatín, až po najvyššie tatranské štíty – nám ponúka nespočetné množstvo nádherných trás.

Aby sme sa nestratili v tomto spletitom systéme chodníkov, mali by sme dokonale ovládať všetky turistické značenia. Ponúkame vám test, ktorý odhalí vašu schopnosť orientovať sa na turistickom chodníku.

Čo označuje červená pásová značka?

wikipedia

Červené značky sa používajú na najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové turistické trasy. Príkladom je napr. Štefánikova magistrála, Tatranská magistrála alebo Cesta hrdinov SNP.

Čo označuje modrá pásová značka?

wikipedia

Modré značky označujú dôležité regionálne turistické trasy, vedúce jedným pohorím.

Čo označuje zelená pásová značka?

wikipedia

Zelené značky prislúchajú najmä nástupové turistické chodníky, napr. z dolín na hrebene.

Čo označuje žltá pásová značka?

wikipedia

Žlté značky označujú jednoduchšie a kratšie trasy, nadväzujúce na významnejšie chodníky. Nachádzajú sa prevažne v okolí obývaných lokalít.

Čo označuje značka zobrazujúca šípku?

wikipedia

Ostré zlomy značených ciest a ich odbočenie na inú komunikáciu sa zdôrazňujú šípkami.

Čo označuje štvorcová značka so zrezanými trojulníkmi?

ilustrácie Interez.sk

Kratšie vychádzkové trasy v okolí miest, významných turistických stredísk, autokempingov, motelov a pod. sa značkujú miestnymi značkami. Majú rovnakú veľkosť ako pásové značky. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Aj miestne značenie používa pri náhlej zmene smeru trasy šípky.

Čo označuje značka s modrým štvorcom uprostred?

ilustrácie Interez.sk

Značka označuje začiatok a koniec značenej trasy ako aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy.

Čo označuje značka s polkruhom uprostred?

ilustrácie Interez.sk

Touto značkou je vyznačená odbočka k prameňu, k studničke. Vyznačkovanie odbočky nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody!

Čo označuje značka s trojuholníkom uprostred?

ilustrácie Interez.sk

Značka pre vyznačenie odbočky na miesto s rozhľadom alebo k vrcholu.

Čo označuje značka s diagonálnym zeleným pásom?

ilustrácie Interez.sk

Náučného chodníka je označený zeleným pásom umiestneným v diagonálnom smere. Na súvislé značkovanie trasy len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )