Ilustračná snímka: Unsplash

Železničná doprava zažíva vďaka svojej ekologickej stránke renesanciu. Ako si poradíte s dnešným kvízom práve z tejto oblasti?

Železničná doprava a jej rozvoj sa spája s priemyselnou revolúciou, pričom najväčší rozmach zažila po vynáleze parného stroja. Úplne prvou železničnou traťou vo svete bola Surreyská železná koľajová dráha poháňaná koňmi, ktorá bola vybudovaná v roku 1803. O viac ako 200 rokov neskôr zažívajú železnice vo svete renesanciu. Vďaka pokroku a využívaniu elektrickej energie sa táto verejná doprava považuje za najlepšiu voľba k odvráteniu klimatickej krízy. Dokážete v dnešnom kvíze správne odpovedať na otázky zo železničného prostredia?