Ako sa odborne nazýva znížená viditeľnosť spôsobená veľkým znečistením, vyskytujúca sa najmä vo veľkomestách?

Unsplash

Veľkomestá čelia často z dôvodu veľkého znečistenia vážnej smogovej situácii.

Ako sa nazýva líniový oblak, ktorý sa najčastejšie nachádza na rozhraní studeného frontu?

Shelf cloud zviditeľňuje rozhranie medzi studeným vzduchom, ktorý vyteká z búrky a zároveň teplým, ktorý sa do búrky vlieva.

Čo je to tromba?

Tromba je akýkoľvek atmosferický vír s vertikálnou osou rotácie. Tento vír môže byť vzdušný, vodný, piesočnatý. V prípade, že sa takýto vír dotkne zeme, hovoríme o tornáde.

V ktorom oceáne sa vyskytuje tajfún?

Pixabay

O tajfúne hovoríme pri cyklóne, ktorý sa vyskytuje v severozápadnej oblasti Tichého oceánu.

V ktorej časti atmosféry vzniká polárna žiara?

Unsplash

Výnimočný jav vzniká vo vrchnej časti atmosféry, obvykle vo výškach od 80 do 300 km.

Ako sa nazýva silný zostupný konvektívny prúd?

Unsplash

Extrémne silný zostupný konvektívny prúd sa nazýva downburst. Je zdrojom nebezpečne silného vetra pri zemskom povrchu.

Pri dosiahnutí akej teploty sa v Európe hovorí o tropickom dni?

Pixabay

O tropickom dni hovoríme v Európe pri dosiahnutí teploty 30°C. Napríklad v Austrálii je hranica posunutá až na 35° C.

Ako sa nazýva dážď, ktorý obsahuje zrážky so zníženou hodnotou pH?

Unsplash

Znížená pH znamená zvyšenie kyslosti zrážok. Z tohto dôvodu sa takýto dážď nazýva kyslým.

V ktorom mori sa môže vyskytnúť medikán?

Pixabay

Cyklón s pomenovaním medikán sa vyskytuje niekoľkokrát za rok v Stredozemnom, prípadne v Čiernom mori.

Ako sa nazýva veličina, ktorá vyjadruje účinky ultrafialového žiarenia na ľudský organizmus?

Pixabay

Meranie ultrafialového žiarenia sa vyjadruje UV indexom, ktorý sa dá rozdeliť na nízky, stredný, vysoký, veľmi vysoký a extrémny.

0
Uložiť článok
Komentovať