interez.sk

Matej Mensatoris / / Now U Know
Ľudský mozog je najzložitejší orgán ľudského tela. Aj keď je v dnešnej dobe už pomerne dobre zmapovaný, stále však nerozumieme všetkým procesom, ktoré v ňom prebiehajú....

Ľudský mozog je najzložitejší orgán ľudského tela. Aj keď je v dnešnej dobe už pomerne dobre zmapovaný, stále však nerozumieme všetkým procesom, ktoré v ňom prebiehajú. Mozog sa skladá z dvoch polovíc – hemisfér, a to pravej a ľavej. Každá hemisféra zodpovedá za iné oblasti tela a má rozdielne funkcie.  Ktorú hemisféru používate častejšie vy? Pravú alebo ľavú?

Každý zdravý človek samozrejme využíva obidve hemisféry. Ľavá hemisféra ovláda pravú časť tela a pravá hemisféra ovláda ľavú časť tela. Je ale pravda, že niekedy u človeka prevládajú funkcie ľavej alebo pravej časti mozgu.

Ľavá hemisféra zodpovedá za analytické myslenie, logiku, fakty a tiež za jazyk.  V tejto hemisfére vznikajú slová, no riešia sa aj matematické úlohy a problémy. Môžeme teda povedať, že ľavá hemisféra zodpovedá za logiku, reč a uvažovanie.

Pravá hemisféra je zase zodpovedná za spájanie našich myšlienok do celkov, chápanie širších súvislostí, ale zodpovedá aj za kreativitu, tvorivosť, emócie, či intuíciu. Môžeme teda povedať, že pravá hemisféra nám sprístupňuje umenie a tvorí našu fantáziu.

Ako sme písali, každý zdravý človek využíva obidve hemisféry. No zvyčajne je jedna dominantná. Chcete zistiť, ktorá?

Tento test je založený na principe Stroopovho efektu. Pravá hemisféra chce čítať farbu a ľavá zase slová. Pozrite sa na tento obrázok a skúste hovoriť farbu, akou sú slová vyfarbené a nie text. Dokážete to bez chyby?

interez.sk
interez.sk

Ak s tým nemáte problém, tak dokážete efektívne prepínať medzi obidvomi hemisférami.

Alebo ešte jeden test. Pozrite sa na tanečnicu. Na ktorú stranu sa otáča? V smere, alebo proti smere hodinových ručičiek?

wikipedia.org
wikipedia.org

Ak sa vám javí, že sa tanečnica otáča v smere hodinových ručičiek, tak využívate viac pravú hemisféru. Ak sa vám zdá, že sa otáča v protismere hodinových ručičiek, využívate viac ľavú hemisféru.

Ak pri pohľade na tanečnicu dokážete vidieť otáčanie aj v smere a aj v protismere hodinových ručičiek, v takom prípade je váš mozog natoľko flexibilný, že vie dobre kombinovať informácie z ľavej aj pravej hemisféry. Takýto stav je ideálny a nie je veľa ľudí, čo toto dokážu.

Ako ste prešli našimi dvomi obrázkovými testami? Robilo vám problém správne určiť farbu slov? A tanečnica? Dokážete pozorovať jej otáčanie do obidvoch strán?

0
Komentovať (0)