hoskelsa/instagram

V posledných rokoch prebiehajúce štúdie globálneho šťastia dokazujú, že obyvatelia škandinávskych krajín obsadzujú ich popredné miesta. Ale ako je možné, že ľudia z Dánska, Nórska a Švédska sú práve tí, ktorí prežívajú najpokojnejší život?

Väčšina ľudí si tieto krajiny predstavuje ako chladné oblasti spojené s depresiami zapríčinenými dlhou zimou, prežívaním polárnych dní a nocí, odľahlými dedinkami a citovo chladnými ľuďmi. Avšak opak je pravdou a obyvatelia Škandinávie sú práve tí najšťastnejší. Je to vďaka tomu, že nasledujú niekoľko jednoduchých pravidiel a zákonov, ktoré im v tom pomáhajú.

Skromnosť a rešpekt k ostatným

Pixabay

Základom filozofie škandinávskych krajín (a severských krajín všeobecne) je tzv. Zákon Jante – The Law of Jante. Konceptuálny základ tohto zákona sa zrodil v hlave dánsko-nórskeho autora menom Aksel Sandemose, ktorý ho opísal vo svojej knihe Utečenec kríži svoju stopu (1933). Obsahuje 10 jednoduchých pravidiel, ktorými by sa mal človek riadiť. Avšak ich celkový význam sa dá zhrnúť do jedného zákona, ktorý vo svojej podstate zahŕňa všetkých 10:

Nemysli si, že si niekto špeciálny alebo lepší než my ostatní.

A to je naozaj veľmi silné pravidlo, ktoré je dobré aplikovať v akejkoľvek dobe.

Vyvažovanie pracovného a súkromného života

Pixabay

Ľudia zo škandinávskych krajín trvajú na udržiavaní rodinných vzťahov a starajú sa o to, aby si na svoju rodinu našli čas. Samozrejme nie na úkor práce a preto sa snažia pracovať stále efektívnejšie a lepšie využívať čas strávený v práci. Niektoré švédske firmy postupne prechádzajú na nižšiu pracovnú dobu. Väčšina kancelárií sa v Dánsku zatvára o piatej hodine a málokto pracuje nadčas. Vďaka tomu rodiny spolu trávia viac času a venujú sa spoločným aktivitám, čo určite prispieva ku ich spokojnosti.

Hygge

Pixabay

Pýtate sa, čo to slovo znamená? Predstavte si sedenie pri krbe v papučiach alebo pri ohni s dobrým jedlom, pohárom vína a v kruhu najbližších. To je Hygge, dánsky výraz práve pre tieto a im podobné udalosti, ktoré nás napĺňajú pokojom a radosťou. Vďaka tomuto zvyku združovania sa sú predsa len rodinné putá pevnejšie a hlbšie. Hygge má základy v pradávnej histórii severských krajín, kde teplo ohňa bolo niekedy cennejšie ako zlato a je úžasné, že sa táto tradícia zachovala až do čias modernej doby.

Realistické očakávania

Pixabay

Možno aj vďaka tejto vlastnosti sú ľudia zo Škandinávie považovaní za citovo chladných ľudí, no realistické neprehnané očakávania sú dôležitým faktorom šťastia. Pretože realista vie lepšie zhodnotiť svoje možnosti a vďaka tomu neprichádza veľké sklamanie. Je to ako keby vnútorná obrana, no veľmi cenná. Túto vlastnosť obyvateľov Škandinávie popísala vo svojej knihe Šťastný ako Dán (Happy as a Dane, 2014) autorka Malene Rydahl. No i keď ste realista, nesmiete zabúdať na svoje sny a túžby.

Samozrejme si v našej redakcii uvedomujeme, že šťastie nie je merateľné. Avšak verejné prieskumy a štúdie ukazujú, že by si malo veľa ľudí brať príklad práve z obyvateľov Škandinávie a byť napríklad – šťastný ako Dán.

Pozri aj: 7 zaujímavých faktov, ktoré dokazujú, že Holandsko je krajina budúcnosti

interez.sk (red.), brightside