Pixabay

Vlka treba loviť, veď je na Slovensku premnožený...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už minulý rok určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017 pre územie SR na celkom 70 jedincov, z toho pre Banskobystrický kraj 18 kusov (ks), pre Žilinský kraj 18 ks, Prešovský kraj 25 ks, Košický kraj 8 ks a pre Trenčiansky kraj 1 kus.

Ako ďalej informoval agrorezort, vlka dravého možno loviť v čase od 1. novembra 2016 do 15. januára 2017, respektíve dovtedy, pokiaľ príslušný okresný úrad nezastaví lov vo svojej územnej pôsobnosti. „Loviť vlka dravého môžu iba držitelia poľovných lístkov na základe platných povolení na lov zveri,“ spresnilo MPRV.

Napriek všetkému sa nepodarilo naplniť kvótu lovu vlka, bolo ich zastrelených „iba“ 48. Ochranári hovoria, že je to jednoznačným dôkazom toho, že populácia vlka je u nás značne preriedená. Prípad, ktorý sa udial tesne pred koncom minulého roka, by mal byť teda úplne v poriadku. O čo však ide?

Podľa denníka sme.sk a Martina Kalaša z Fatranského spolu, bol pred Silvestrom ulovený jeden z chránených vlkov v absolútnej blízkosti chráneného územia európskeho významu Malá Fatra pri Turanoch. Vo vnútri Národného parku Malá Fatra je lov vyslovene zakázaný, no mimo neho sa vlk loviť môže. V tomto prípade bol vlk zastrelený len 770 metrov od hraníc územia, a podľa Fatranského spolku sa opatrenie zákazu lovu v území absolútne míňa účinku, keďže je jasné, že tento vlk pochádzal z chráneného územia.

Pixabay

„Vlk priniesol prekvapenie v podobe počtu jedincov v oboch svorkách. Spolu sa zistilo pre územie národného parku Malá Fatra max. 7 – 8 jedincov. V jednej skupine boli zistení štyria vlci, v druhej traja. Viacerí mapovatelia mali v severnej oblasti Fatry stopy po prítomnosti jediného vlka, takže jeho pohyb sa dal postupne pekne vyobraziť v mape. V ochrannom pásme boli zistené len 4 jedince, pričom sa potvrdil rozpad jednej vlčej svorky, kde z piatich jedincov v nedávnom období ostal jediný. Nie je vylúčené, že ide o rovnakého jedinca, ktorý bol zistený priamo v NP.“ uviedol na svojej stránke Fatranský spolok.

Vlk dravý je v tejto lokalite považovaný za absolútne vzácny druh. Veď už monitoring prezradil, že tam žije len 7-8 vlkov v dvoch svorkách. Keď však kvóta hovorí, že je ich málo odstrelených, treba strieľať aj tie, ktoré patria do chráneného územia.

Uvidíme teda, ako sa bude tento problém uberať ďalej no my len dúfame, že vlk z našej prírody úplne nezmizne. Príroda sa vie predsa postarať sama o seba, nemusíme jej pomáhať odstrelom vlka či iných druhov zvierat iba kvôli tomu, aby mal niekto na stene trofej v podobe hlavy či kožušín týchto jedinečných divokých zvierat.

Pozri aj: Vyšľachtili ho pre armádu. Jeden z najlepších psov sveta pochádza zo Slovenska

sme.sk, Fatranský spolok, TASR, Dennik N
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )