Foto: pixabay

Seniori si môžu dôchodok zvýšiť aj o 60 eur.

Možno ste o tom nevedeli, ale svoj dôchodok si môžete úplne jednoducho navýšiť dodatočne zaplateným poistným, pokiaľ si to dobre naplánujete. Ak si doplatíte poistné za tri roky, váš dôchodok môže byť vyšší a priniesť vám veľa výhod.

Ako informuje Pravda, pokiaľ bol poberateľ starobného dôchodku dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok čo i len jeden deň a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma jeho dôchodku sa od januára kalendárneho roka, v ktorom sa určuje, vypočíta tak, že sa k nej pripočíta aj suma zvýšenia. Tá sa určí ako (∑OMB / 2) x ADH.

∑OMB je pritom suma osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku počas poberania dôchodku a ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná k 1. januáru kalendárneho roka. O tom, aká bude suma starobného dôchodku, rozhodne Sociálna poisťovňa do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa suma dôchodku určuje. Nemusíte podávať žiadosť.

Ako to funguje?

„Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Suma starobného dôchodku sa takto zvýši len raz, a to aj vtedy, ak poistencovi v priebehu kalendárneho roka viackrát zaniklo dôchodkové poistenie,“ informuje portál.

Foto: unsplash

Jednoduchý príklad

Ako informoval Jozef Mihál, dodatočné zaplatenie poistného, pokiaľ si ho správne naplánujete, môže váš dôchodok výrazne zvýšiť. Na sociálnych sieťach tiež uviedol niekoľko príkladov, ako na to.

„Pani Priska dosiahne v roku 2024 dôchodkový vek. Do toho času získala celkovo 37 rokov dôchodkového poistenia. V rokoch 2004, 2005 a 2006 bola nezamestnaná a evidovaná na úrade práce. Predbežné rozhodujúce obdobie na výpočet jej priemerného osobného mzdového bodu (POMB) zahŕňa roky 1984 až 2003 a 2007 až 2023. Počas tohto obdobia mala pani Priska 30 rokov dôchodkového poistenia a jej súčet osobných mzdových bodov bol 30, čo znamená, že POMB je 1,0.“

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH), platná v roku 2024, je 17,7688 eura. Suma jej starobného dôchodku by teda bola vypočítaná nasledovne: POMB × ODP × ADH = 1,00 × 37 × 17­,7688 € = 657,50 € Po navýšení o valorizáciu pre novopriznané dôchodky v roku 2024 (14,5 %) by jej dôchodok dosiahol 752,90 eura.

Dodatočné poistenie

Uložiť článok

Najnovšie články