Daktyloskopia je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním odtlačkov prstov človeka. Názory, že by odtlačky našich prstov súviseli s našou osobnosťou, inteligenciou a temperamentom, boli vždy popierané....

Daktyloskopia je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním odtlačkov prstov človeka. Názory, že by odtlačky našich prstov súviseli s našou osobnosťou, inteligenciou a temperamentom, boli vždy popierané. Takisto ako veštenie budúcnosti z dlane, poprípade charakteristika osobnosti podľa jednotlivých čiar na dlani. Napriek tomu sa nájdu priaznivci, ktorí veria, že spolu tieto veci súvisia. Ako ste na tom vy?

odtlacky prstov
twenty20.com

Zástancovia DMIT – dermatoglyfický inteligenčný test, čo je vlastne test, kde sa na základe odtlačkov prstov dá vyvodiť istý ľudský potenciál veria, že z odtlačkov prstov dokážeme určiť naše povahové vlastnosti.  Stal sa veľmi populárnym najmä v ázijských krajinách. Je to trochu pritiahnuté za vlasy, ale poďme si o tom povedať viac. Daktyloskopia vznikla už niekedy v starovekom Grécku. Pozostatky odtlačkov prstov sa našli v rôznych hlinených nádobách, ktoré z tej doby ostali zachovalé. Táto veda je naozaj zaujímavá a je najobjektívnejšia a najhodnovernejšia, čo sa týka identifikácie páchateľov, poprípade nezvestných a mŕtvych. Možno ste vedeli, že ani jeden odtlačok prsta nie je totožný s nejakým iným. To znamená, že každý odtlačok je sám o sebe originálny. Na našom tele sú tri zaujímavé a asi najzáhadnejšie veci, a to: odtlačky prstov, očná sietnica a mozog.

Na nasledujúcich troch obrázkoch sú zobrazené 3 skupiny, alebo ak chcete typy odtlačkov, ktoré vychádzajú z poznatkov FBI. Určené boli laboratórnymi technikmi. Do ktorej skupiny patríte vy a čo o vás vaše odtlačky hovoria?

Slučky

odtlacky prstov2
distractify.com

Podľa Noela Jaquina, ktorý je priekopníkom vo veštení z dlaní, sú odtlačky v tvare slučiek znakom duševnej a citovej prispôsobivosti, s možnými nedostatkami v oblasti koncentrácie. Títo ľudia sú otvorení, pokojní, ochotní pomáhať ostatným. Veľmi ľahko nadväzujú priateľské vzťahy, a to najmä vďaka svojim pozitívnym vlastnostiam. Často bývajú „zasnení“ a môžu byť tak pod veľkým tlakom najmä v pracovnom živote. Takéto odtlačky sú najbežnejšie najmä medzi Európanmi ale neznamená to, že kvôli týmto sociálnym predispozíciám nám hrozí, že by zahadzovali životné príležitosti.

Pokračovanie na ďalšej strane…

Najnovšie články