Foto: Scintillating Starburst/ Michael Karlovich, Recursia LLC

Neuvedomujeme si to, no náš vlastný mozog sa nás neraz pokúša takpovediac oklamať.

Na prázdne miesta dopĺňa chýbajúce informácie, spája to, čo je v skutočnosti oddelené a občas vytvára obrazy aj tam, kde v skutočnosti žiadne nie sú. Dôkazom je zvláštna optická ilúzia, ktorú vytvoril tím umelcov, no zároveň aj psychológov.

Vidíte svetelné lúče vychádzajúce zo stredu ilúzie?

Nová optická ilúzia dostala pomenovanie Scintillating Starburst, teda v preklade niečo ako trblietavý hviezdny výbuch. Ilúzia pozostáva z niekoľkých sústredných hviezdicových polygónov a ak sa na ne zapozeráte, pravdepodobne sa vám zdá, že z ich stredu vychádzajú akési svetelné lúče. Pravda je však taká, že tam žiadne lúče nie sú, píše portál Medical Xpress. To sa len s vami zahráva váš mozog.

Nemusíte sa však obávať, nie je to príznak žiadnej choroby. Mozog si len jednoducho spája pomyselné bodky v obraze, informuje v štúdii publikovanej v časopise i-Perception jeden z autorov, Pascal Wallisch. Samozrejme, optické ilúzie neslúžia len pre naše pobavenie. Vedci sa za ich pomoci snažia lepšie pochopiť, ako náš mozog spracúva vizuálne informácie. Nie vždy totiž vnímame objekt taký, aký je v skutočnosti. Vnímame ho trochu skreslene.

Čím je táto ilúzia iná?

Autori optickej ilúzie dodávajú, že si veľmi dobre uvedomujú, že podobných už tu boli v priebehu rokov desiatky. Na rozdiel od ostatných však táto ilúzia pôsobí na mozog trochu inak. Aby vedci lepšie porozumeli tomu, čo s nami optická ilúzia robí, vykonali niekoľko experimentov, do ktorých bolo zapojených viac ako 100 ľudí. Ich úlohou bolo pozrieť si postupne 162 rôznych ilúzií, ktoré boli rôznymi obmenami tej pôvodnej. Zakaždým sa menil len tvar, zložitosť a jas ilúzie.

Následne výskumníci kládli účastníkom sériu otázok. Zaujímalo ich najmä, čo presne ľudia videli, keď sa na ilúziu na chvíľu zahľadeli. Chceli počuť tvrdenia, ako napríklad „Pri pohľade na optickú ilúziu som nevidel žiadne lúče svetla či svetlé čiary,“. Iní účastníci priznali, že videli nejaké svetelné lúče, boli však pre nich ledva badateľné.

Autorom ilúzie sa podarilo zistiť, že o tom, či svetelné lúče vidíme alebo nie, rozhoduje niekoľko dôležitých faktorov, vrátane kontrastu, šírky čiar, z ktorých ilúzia pozostáva, ale aj od počtu ostrých vrcholov, ktoré v ilúzii vidíte. Dôležitý je napríklad počet križovatiek, teda bodov, v ktorých sa hviezdicové polygóny stretávajú.

2
Uložiť článok
Komentovať