Ilustračná foto: Pixabay

O kvantovej teleportácii sa hovorí už roky.

Ak ste si mysleli, že teleportácia je iba predmetom sci-fi, radi vás vyvedieme z omylu. Teleportácia, aj keď iba na úrovni kvantovej fyziky, je možná a realizovateľná. Jedna taká sa udiala už pred dvomi rokmi. Odvtedy sa samozrejme technológie zdokonaľujú a to aj v tejto oblasti. Informuje o tom portál phys.org.

Kvantová teleportácia spočíva v posielaní informácie o danom objekte na veľkú vzdialenosť. Sú pri nej potrebné dva rovnaké objekty, pričom jeden je teleportovaný na určité miesto, kým druhý ostáva na mieste pôvodnom. Teleportovaný objekt pritom nesie rovnakú informáciu ako objekt pôvodný, ktorý je pri teleportovaní zničený. Po premiestnení je teda teleportovaná častica akousi „kópiou“ tej pôvodnej.

Foto: Pixabay

Rakúskym a čínskym vedcom sa ale teraz podarilo teleportovať trojrozmerné štádiá po prvýkrát. Doteraz bola teleportácia prevádzaná iba v úrovni qubitu, čo je jednotka kvantovej fyziky, ktorá dokáže nadobúdať dve hodnoty v jednom momente. Avšak, vedci teraz teleportovali qutrit, ktorý dokáže nadobudnúť až tri hodnoty naraz.

Kvantová teleportácia je odbor, ktorý fyzici skúmajú od 90. rokov 20. storočia. Po prvý raz ju v roku 1993 popísala skupina vedcov pod vedením Charlesa Henry Bennetta. Od tohto roku začal súboj o to, kto prevedie prvý skutočný pokus s kvantovou teleportáciou. Ten prišiel o 4 roky neskôr, keď na univerzite v Insbrucku dokázali v laboratórnych podmienkach teleportovať fotóny ultrafialového žiarenia.

Na teleportovanie tohto trojrozmerného kvantového stavu použili fyzici novú experimentálnu metódu. Je založená na viacportovom deliči lúčov ktorý umiestňuje fotóny cez niekoľko vstupov a výstupov a napokon spája všetky optické vlákna dohromady. Vedci použili tiež pomocné fotóny, ktoré poslali do deliča, a ktoré môžu interferovať s ostatnými fotónmi.

Foto: Pixabay

Skvelé je tiež to, že tento experimentálny koncept nie je obmedzený iba na tri dimenzie, ale môže byť rozšírený na ľubovoľný počet. Vďaka tomuto medzinárodný výskumný tím urobil významný krok k praktickej aplikácia kvantovej teleportácie. Tá sa dá využiť napríklad v kvantovom internete vďaka čomu budú môcť dokázať prenášať veľké množstvo informácii prakticky ihneď.

V budúcnosti sa kvantoví fyzici budú zameriavať na teleportáciu celého kvantového stavu fotónu či celého atómu.

Najnovšie články